Helsepersonell

Helsepersonell har en viktig rolle i formidling av informasjon om pasientreiser til sine pasienter.

​MATERIELL

Gratis informasjonsmateriell, reiseregningsskjema og rekvisisjonsblokker knyttet til pasientreiser kan bestilles av helsepersonell.

Rekvire​​re ​transport​

​Helsepersonell kan rekvirere transport til pasienter, ledsagere og pårørende på medisinsk grunnlag. 

E-LÆRINGSKURS

For at helsepersonell skal være mest mulig oppdatert på pasientreiseområdet, tilbys e-læringskurs knyttet til rekvirering av pasientreiser. ​
​​


Søknadsmuligheter

Pasienter kan velge å søke om dekning av reiseutgifter elektronisk eller på papir. 

 

 

 ​