HELSENORGE

Informasjon om oppgradering i NISSY

På grunn av oppdatering av NISSY, endres elementer i systemet.


Kun ensides rekvisisjonsmodul

I forbindelse med oppdatering av NISSY 12. september, blir den firestegs rekvisisjonsmodulen avviklet. Rekvisisjoner skal opprettes som før, men ensides rekvisisjonsmodul må brukes fra torsdag denne uken.

Oppdateringen er en del av forberedelsene til det nye planleggingssystemet for pasientreiser.  

I ensides rekvisisjonsmodul har rekvirentene kun ett bilde å forholde seg til, noe som gir færre klikk og raskere utfylling. Rekvisisjoner opprettes på samme måte som tidligere, og samme informasjon skal legges inn.

Frisk opp nettleseren

Søndag 1. september ble NISSY, Pasientreisers system for bestilling- og planlegging, oppgradert. Noen opplever at NISSY ikke fungerer som det skal. 

Da kan det hjelpe å "friske opp" nettleseren.

Problemer kan oppstå hvis nettleseren din, for eksempel Internet Explorer, har vært åpen for lenge. Det kan hjelpe å lukke vinduet for nettleseren før du åpner det på nytt. 

Det kan også hjelpe å tømme nettleserdata (cache).
Her kan du se hvordan du kan slette din nettleserdata 

Rekvirerer du via ditt journalsystem?

Som en følge av oppgraderingen, opplever noen rekvirenter problemer med å rekvirere fra sitt journalsystem. For å unngå disse problemene, oppfordrer vi disse rekvirentene til å logge seg inn og rekvirere reisene direkte fra NISSY i stedet.

Logg inn i NISSY her:

For spesialisthelsetjenesten:Pasientreiser jobber med å løse de utfordringene som har oppstått.

Lynguidene på pasientreiser.no vil oppdateres i løpet av kort tid.

I forbindelse med at NISSY 5.1 rulles ut, vil også rekvirentveilederen innføres. Det skal sendes ut egen informasjon om dette.


Fant du det du lette etter?