HELSENORGE

Reise til test og vaksinasjon av covid-19

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon og test av covid-19. Hovedregelen er at pasienten selv må ordne transport til test eller vaksine. Hvis de ikke selv kan komme seg dit, kan de kontakte kommunen.

Vaksinasjon:
Vaksinasjonen av pasienter vil skje i regi av Vaksinasjonsprogram mot covid-19 – vaksinasjonen vil i all hovedsak skje i kommunene. Hovedregelen er at pasienter selv må ordne transport til vaksinasjonsstedet. I koronavaksinasjonsprogrammet er det forutsatt at kommunene har "sørge for ansvaret" for at personer som ikke selv kan komme seg til vaksinasjonsstedet kan motta vaksine. Kommunene er bedt av FHI om å planlegge særskilt for innbyggere som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet. 


Testing:
Reiser til og fra testing av covid-19 dekkes normalt ikke av regelverket for pasientreiser. Hovedregelen er at pasienter selv må komme seg til teststedet. Innbyggere bes kontakte kommunen for mer informasjon om gjennomføringen av slike reiser. 


Fant du det du lette etter?