Søknadsmuligheter og dokumentasjon

I utgangspunktet planlegger og gjennomfører pasienten reisen selv, og søker om å få dekket reiseutgiftene sine i etterkant.

​​​ Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson

Søknadsmuligheter

Pasienter og ledsagere kan  søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på helsenorge.no eller med reiseregningsskjema på papir.

Søk på helsenorge.no

Søk på papir

Dokumentasjon på behov for bil eller drosje

Behandler skal alltid dokumentere behov for bil eller drosje, dersom dette er nødvendig av helsemessige årsaker. Bekreftelsen må påføres stempel og signatur fra behandleren for å anses som gyldig. 

Oppmøtebekreftelse

Pasienter slipper å legge ved oppmøtebekreftelse i søknaden. Bekreftelse på oppmøte blir hentet fra egne registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.

Det er noen tilfeller hvor oppmøtebekreftelse likevel må legges ved søknaden. Dette er:

  • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
  • For ledsager som skal søke om å få dekket reiseutgifter
  • For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
  • For personer med adressesperre 6 og 7 i folkeregisteret

I disse tilfellene kan behandlere laste ned og fylle ut skjema for oppmøtebekreftelse.

Bokmål: 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.