Søknadsmuligheter og dokumentasjon

Pasienter kan velge å søke om dekning av reiseutgifter elektronisk eller på papir. 

​​​ Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson

I utgangspunktet planlegger og gjennomfører pasienten reisen selv, og søker om å få dekket reiseutgiftene sine i etterkant.

Søknadsmuligheter

Pasienter og ledsagere kan enten søke om å få dekket reiseutgiftene via reiseregningsskjema på papir eller via en elektronisk selvbetjeningsløsning på helsenorge.no. 

Papirskjema

Elektronisk søknad

Dokumentasjon på behov for bil eller drosje

Behandler skal alltid dokumentere behov for bil eller drosje, dersom dette er nødvendig av helsemessige årsaker. Bekreftelsen må påføres stempel og signatur fra behandleren for å anses som gyldig. 

Oppmøtebekreftelse

Pasienter slipper stort sett å legge ved oppmøtebekreftelse i søknaden. Denne blir hentet fra egne registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.

Men det er noen tilfeller hvor oppmøtebekreftelse likevel må legges ved søknaden. Dette er tilfellene hvor oppmøtebekreftelse fra behandler må legges ved søknaden:

  • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
  • For ledsager som skal søke om å få dekket reiseutgifter
  • For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
  • For personer med adressesperre 6 og 7 i folkeregisteret

I disse tilfellene kan behandlere laste ned og fylle ut skjema for oppmøtebekreftelse.

Bokmål: