HR-sjef

Pasientreiser HF er et nasjonalt kompetansesenter. Foretaket har sammen med 17 helseforetak ansvaret for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet. Vi leverer nasjonale tjenester innen IKT, økonomi, analyse, jus, kommunikasjon, opplæring og saksbehandling. I 2017 ble ca. 9 millioner pasientreiser gjennomført. Fra 1. januar har foretaket overtatt ansvaret for nye oppgaver og fire regionale enheter. Selskapet har 155 ansatte og hovedkontor i Skien.

 

Vi søker en faglig sterk og utviklingsorientert HR-sjef som med sin strategiske HR-kompetanse kan bidra til at Pasientreiser HF når sine mål. Du vil være en sentral rådgiver innen HR-området for ledelsen på det strategiske nivå, ha ansvar for å videreutvikle det operative HR-arbeidet, ivareta arbeidsgiverfunksjonen og følge opp personal- og lønnspolitikken. 

Pasientreiser HF er inne i en spennende utvikling med økt digitalisering og forenkling av både tjenester og arbeidsprosesser. HR-sjefen vil ha en sentral rolle og være en pådriver i omstillings- og endringsarbeidet. Stillingen rapporterer til direktør for virksomhetsstyring.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre kompetanse-, leder- og organisasjonsutvikling
 • Være en aktiv støttespiller for ledere i deres HR-arbeid
 • Videreutvikle og implementere interne HR-prosesser
 • Være pådriver for arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø
 • Bistå ledere i rekrutteringsprosesser, sykefraværsoppfølging og lønnsforhandlinger
 • Dialog med tillitsvalgte, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Bred og solid ledererfaring fra HR
 • Erfaring med endringsprosesser, omstilling og nedbemanning
 • God innsikt i relevante lover og forskrifter
 • Erfaring med HR-utvikling i en hverdag preget av økt digitalisering
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Personlige egenskaper
 • Du evner å se HR i et helhetlig perspektiv
 • Du har integritet, troverdighet og mellommenneskelige ferdigheter
 • Du er åpen, tydelig og tillitsskapende
 • Du er strategisk og utviklingsorientert
 • Du viser stort engasjement, er initiativrik og har høy gjennomføringsevne
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med alle nivå i organisasjonen
Vi tilbyr

 • HR-utfordringer på et strategisk og operativt nivå i en organisasjon i utvikling
 • Et engasjert og høyt kvalifisert fagmiljø som setter brukeren i sentrum
 • Attraktive betingelser med konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringsordninger
 • Trivelig og humørfylt arbeidsmiljø
Dette sier våre medarbeidere

«Jeg har faglige og personlige utviklingsmuligheter»
«Her får jeg jobbe lokalt, men med et nasjonalt fokus»
«Jeg jobber med utvikling av fremtidsrettede løsninger for pasientreiser»

Andre opplysninger
Arbeidssted er Skien. Noe reisevirksomhet må påregnes.
I henhold til Offentleglova § 25 kan søkerlisten bli offentliggjort.

Spørsmål om stillingen?
Vibeke H. Jørgensen, f
ungerende leder virksomhetsstyring, telefon 906 64 420
Marit Kobro, administrerende direktør, telefon 909 78 711

Søknadsfrist er mandag 26. februar 2018

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.