HELSENORGE

Klageadgang

Når det gjelder serviceklager på transport behandles disse av pasientreisekontoret. Har du noe å utsette på transporten som gjelder forsinkelser, språkproblemer, at du har fått en bil uten de spesielle behovene som er rekvirert til deg eller lignende, kan du melde fra til oss. For pasienter: 

Du som behandler kan melde avvik for pasienter på følgende måte: 

Ved å ringe 05515 i kontorets åpningstid
Ved å sende en e-post med en kort forklaring på avviket til pasientreiser.avvik@ous-hf.no. Vi gjør oppmerksom på at e-posten ikke er kryptert. Om du likevel velger å sende e-post har du tatt valget om å dele personalia og helseinfo i denne kanalen.
Ved å sende et brev med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til Oslo universitetssykehus, Pasientreiseavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Lørenskog

Det er ingen lovpålagt svarfrist og ingen klageinstans på serviceklager.

For behandlere: 

Du som behandler kan melde avvik for pasienter på følgende måte: 

Ved å ringe 05515 i kontorets åpningstid
Ved å sende en e-post med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til pasientreiser.avvik@ous-hf.no
Ved å sende et brev med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til Oslo universitetssykehus, Pasientreiseavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Lørenskog

Om melder ikke har rekvisisjonsnummeret på reisen må avviket alltid ringes inn til 05515.

Generelle spørsmål om avvik kan alltid sendes til: pasientreiser.avvik@ous-hf.no

Gjelder avviket personskade meldes dette i Achilles.
Fant du det du lette etter?