Økonomidirektør

Økonomidirektøren inngår i foretakets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Økonomidirektøren vil lede en avdeling som er godt organisert og som har dedikerte medarbeidere med høy kompetanse.

 

Pasientreiser HF er et nasjonalt kompetansesenter, og har sammen med 17 helseforetak ansvar for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet. Pasientreiser HF leverer nasjonale tjenester innen IKT, økonomi, analyse, regelverk, kommunikasjon, opplæring og saksbehandling. I 2016 ble cirka 9 millioner pasientreiser gjennomført. Foretaket har 102 ansatte og holder til i Skien. Budsjettet for 2018 er på MNOK 220. Fra 1. januar 2018 får foretaket ansvar for nye oppgaver og fire regionale enheter.

Pasientreiseområdet er i en spennende utvikling med økt digitalisering og forenkling av både tjenester og arbeidsprosesser. Siden oppstart i 2009 har foretaket levert gode resultater innenfor tildelte økonomiske rammer. Prosjekter med fokus på optimalisering har lagt grunnlag for bedre kvalitet, kostnadseffektivisering og gevinstrealisering innenfor pasientreiseområdet.

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for selskapets økonomi- og stabsfunksjoner
 • Virksomhetsstyring med fokus på måloppnåelse og kontroll
 • Deltakelse i nasjonale utredninger og prosjekter
 • Rapportering internt, til styret og til eierne
 • Utvikling av analyser, virksomhetsdata og strategisk økonomistyring
 • Være en pådriver i utviklingsarbeidet i foretaket
Kvalifikasjoner
 • Du er strategisk, utviklingsorientert og analytisk
 • Du er faglig sterk og har bred ledererfaring, gjerne fra komplekse organisasjoner
 • Du er målrettet, leveranseorientert og har interesse for digitale løsninger
 • Du bygger gode relasjoner i organisasjonen, med samarbeidspartnere og eiere
 • Du er prosessorientert og opptatt av å utvikle medarbeiderne dine
 • Du er god til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
Utdanning
 • Administrasjon og ledelse
 • Økonomi
 • Høyskole / universitet, hovedfag / mastergrad
 • Språk: norsk
Vi tilbyr
 • En sentral rolle i et helseforetak som er i en spennende utvikling
 • Utfordrende oppgaver og stor grad av påvirkning
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fast topplederstilling
Arbeidssted
Leirvollen 23, 3736 Skien

Kontaktpersoner
 • Erik Aasmundtveit, seniorrådgiver, Skagerrak Consulting, telefon (+47) 414 31 938
 • Finn M. Lauvli, seniorrådgiver, Skagerrak Consulting, telefon (+47) 990 32 220
 • Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser HF, telefon (+47) 909 78 711
Søknadsfrist
06.11.2017

Prosessen følger reglene for offentliggjøring. Interesserte kan stille spørsmål om stillingen til kontaktpersoner konfidensielt.

Fant du det du lette etter?