Presse

For generelle henvendelser vedrørende pasientreiser, kontakt kommunikasjonsavdelingen hos Pasientreiser HF. For mediehenvendelser vedrørende en sak, kontakt pasientens lokale pasientreisekontor via det gjeldende helseforetaket.