Presse

For generelle henvendelser vedrørende pasientreiser, kontakt kommunikasjonsavdelingen hos Pasientreiser ANS. For mediehenvendelser vedrørende en sak, kontakt pasientens lokale pasientreisekontor via det gjeldende helseforetaket.