Nyheter

Året 2020https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2020/aret-2020Året 202020.05.2021 10:11:48
Om foretaket 2020https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2020/om-foretaket-2020Om foretaket 202018.05.2021 22:00:00
Tjenesteområder 2020https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2020/tjenesteomrader-2020Tjenesteområder 202018.05.2021 22:00:00
Årsberetning og regnskap 2020https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2020/arsberetning-og-regnskap-2020Årsberetning og regnskap 202018.05.2021 22:00:00
Søkere til stillingen som administrerende direktørhttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/om-oss/sokere-til-stillingen-som-administrerende-direktorSøkere til stillingen som administrerende direktørAdministrerende direktør ansettes av styret i Pasientreiser HF. Her er den offisielle søkerlisten. 23.10.2020 15:42:59
Informasjon om veilederenhttps://pasientreiser.no/rekvirentveileder/informasjon-om-veilederenInformasjon om veilederenNår en pasient skal til behandling, er hovedregelen at pasienten ordner reisen selv og søker om støtte i etterkant. I noen tilfeller trenger pasienten tilrettelagt transport for å komme seg til behandling. Det er ansvarlig behandler som er...02.10.2019 08:42:43
Tjenesteområder 2018https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2018/tjenesteomrader-2018Tjenesteområder 201804.09.2019 22:00:00
Året 2018https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2018/aret-2018Året 201804.09.2019 22:00:00

​​​​
Fant du det du lette etter?