Nyheter

Rekvirering når det mangler rutegående tilbudhttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/nyheter/rekvirering-nar-det-mangler-rutegaende-tilbudRekvirering når det mangler rutegående tilbudDet er pasientreisekontoret som skal rekvirere transport til pasienten når det er trafikale årsaker til at pasienten trenger tilrettelagt transport.  08.03.2017 08:54:15
Årsberetning og regnskaphttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-ans/arsrapporter/arsrapport-2016/arsberetning-og-regnskapÅrsberetning og regnskap07.03.2017 09:26:58
Reiser med rekvisisjonhttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-ans/arsrapporter/arsrapport-2016/reiser-med-rekvisisjonReiser med rekvisisjon07.03.2017 09:25:49
Reiser uten rekvisisjonhttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-ans/arsrapporter/arsrapport-2016/reiser-uten-rekvisisjonReiser uten rekvisisjon07.03.2017 09:24:35
Om selskapethttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-ans/arsrapporter/arsrapport-2016/om-selskapetOm selskapet07.03.2017 09:22:43
Nå kan flere søke elektroniskhttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/nyheter/na-kan-flere-soke-elektroniskNå kan flere søke elektroniskPasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer.  27.02.2017 07:41:23
Ny NISSY-versjon gir mulighet for serierekvireringhttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/nyheter/ny-nissy-versjon-gir-mulighet-for-serierekvireringNy NISSY-versjon gir mulighet for serierekvireringSerierekvirering har i lengre tid vært etterspurt fra fysioterapeuter og andre rekvirenter som rekvirerer direkte fra sitt EPJ-system. 17.02.2017 07:52:06
Rutetider for Helseekspressene på helsenorge.nohttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/nyheter/rutetider-for-helseekspressene-pa-helsenorgenoRutetider for Helseekspressene på helsenorge.noRutetabellene for Helseekspressen og Helsebussene ligger på helsenorge.no, sammen med annet pasientrettet innhold. 14.02.2017 12:51:48

​​​​