Nyheter

Informasjon om veilederenhttps://pasientreiser.no/rekvirentveileder/informasjon-om-veilederenInformasjon om veilederenNår en pasient skal til behandling, er hovedregelen at pasienten ordner reisen selv og søker om støtte i etterkant. I noen tilfeller trenger pasienten tilrettelagt transport for å komme seg til behandling. Det er ansvarlig behandler som er...02.10.2019 08:42:43
Året 2018https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2018/aret-2018Året 201805.09.2019 13:11:53
Foretakethttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2018/foretaketForetaket05.09.2019 13:09:03
Tjenesteområder 2018https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2018/tjenesteomrader-2018Tjenesteområder 201805.09.2019 13:08:48
Årsberetning og regnskap 2018https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2018/arsberetning-og-regnskap-2018Årsberetning og regnskap 201805.09.2019 13:08:02
Pasienter som berøres av flystreikhttps://pasientreiser.no/om-pasientreiser/nyheter/pasienter-som-berores-av-flystreikPasienter som berøres av flystreikPasientreiser opplever ekstra stor pågang av telefoner på grunn av flystreiken hos SAS, som startet fredag 26. april. 26.04.2019 10:45:48
Året 2017https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2017/aret-2017Året 201704.06.2018 12:48:20
Årsberetning og regnskap 2017https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf/arsrapporter/arsrapport-2017/arsberetning-og-regnskap-2017Årsberetning og regnskap 201704.06.2018 12:29:01

​​​​
Fant du det du lette etter?