Bekreftelse på bil og drosje

Krav om dokumentasjon i forbindelse med pasientreiser er forenklet, etter at det nye regelverket for pasientreiser trådte i kraft. Men behandlere må fortsatt attestere behov for å bruke bil eller drosje på reisen. 

FOTO: Pasientreiser ANS, Max Emanuelson

Behandler må alltid dokumentere behovet, når pasienten av helsemessige årsaker har behov som gjør at bil eller drosje må benyttes på reisen. 

Bekreftelsen må påføres stempel og signatur fra behandleren for å være gyldig. 

Pasienter som søker om dekning av reiseutgifter for pasientreiser gjennomført etter 1. oktober 2016, slipper stort sett å legge ved oppmøtebekreftelse i søknaden. Denne blir hentet fra egne registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.