Endringer i påsken

I påsken endres rutetidene for enkelte av Helseekspressene og åpningstidene for noen av pasientreisekontorene.

FOTO: Max Emanuelson/Pasientreiser ANS

Åpningstider

Det vil være noe reduserte åpningstider ved enkelte av pasientreisekontorene i påsken.

Oppdaterte åpningstidene for pasientreisekontorene ligger på pasientreiser.no (for helsepersonell og andre fagpersoner) og helsenorge.no (for pasienter og pårørende).


Helseekspressene

Noen av Helseekspressene og Helsebussene endrer rutetider eller innstilles noen dager i påsken.

Rutetidene for alle Helseekspressene og Helsebussene ligger her