HELSENORGE

Enklere for pasientene å planlegge egne reiser

Pasientreiser HF har, i samarbeid med helsenorge.no-redaksjonen og Entur, valgt å lenke til den nasjonale reiseplanlegggeren Tidr.no på pasientreisers område på helsenorge.no.

​På helsenorge.no er det nå plassert en godt synlig lenke til Tidr.no, en nasjonal sidetjeneste for reiseplanlegging med kollektiv transport.

- Vi ønsker å hjelpe pasienter og pårørende til å bli mer selvhjulpne og planlegge egne pasientreiser. Derfor tror vi det er lurt å tilby en nasjonal tjeneste for planlegging av offentlig transport i Norge på helsenorge.no, sier leder for kunde- og tjenesteutvikling hos Pasientreiser HF, Per Monstad Halvorsen.

Om Entur

Entur AS eies i dag av Samferdselsdepartementet og skal levere tjenester for rutedata, reiseplanlegging, sanntidsinformasjon og elektronisk billettering til alle som tilbyr kollektivtjenester. Tidr.no er en av Enturs tjenester som har vært i drift siden høsten 2015.Tjenesten skal gjøre det enkelt å planlegge og sammenligne reiser på tvers av alle kollektivoperatører i Norge, som buss, tog, ferje, t-bane og trikk.

Mari Hovland Flaaten er produkteier i Entur og er positiv til å samarbeide med Pasientreiser.
- Tidr samler ruteinformasjon fra hele landet og er en godt testet løsning som har vært i drift en stund. Vi tror det er lurt av Pasientreiser å tilby denne nasjonale tjenesten på sine nettsider, og nyttig for de som planlegger egen pasientreise, sier Flaaten.

Planlegging på tvers

Mari oppfordrer alle som jobber med reiseplanlegging å teste ut tjenesten. Spesielt for planlegging av lengre reiser eller reiser som krysser fylkesgrenser og ikke er enkelt å planlegge via en lokal reiseplanlegger, mener hun denne tjenesten vil fungere godt. I tillegg viser løsningen en kombinasjon av drosje og kollektiv der det ikke finnes et godt kollektivtilbud helt frem til pasientens hjem.

- Tidr.no gjør det enklere å koordinere reiser med ulike transportselskap på tvers av ulike områder og fylker, forteller produkteieren.

Tjenestene utvikles 

Entur jobber for å utvikle en ny og mer kompleks løsning enn Tidr.no, som i tillegg til å gjøre det enkelt å planlegge, skal tilby muligheten for å kjøpe billetter på tvers av transportselskapene. Entur og Pasientreiser ønsker å fortsette samarbeidet, og sammen se på utviklingsmuligheter av nye og enda bedre tjenester.