HELSENORGE

Krav til oppmøtebekreftelse forenkles

Selv om de fleste slipper å legge ved oppmøtebekreftelse når de skal søke om dekning av utgifter til en pasientreise, er det fortsatt noen som må det. Her er unntakene. 
Foto: Pasientreiser ANS, Max Emanuelsson

​Når ordningen for pasientreiser uten rekvisisjon forenkles 1. oktober, innebærer det blant annet at pasienten ikke lenger må legge ved oppmøtebekreftelse på reiser som er gjennomført fra og med 1. oktober.

​Oppmøtebekreftelsen blir hentet fra egne registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir. I tilfeller hvor informasjon om oppmøte ikke er tilgjengelig, vil det gjennomføres stikkprøver.

Det er imidlertid noen u​nntak der oppmøtebekreftelse fortsatt må gis:

  • Når foresatte søker på vegne av egne barn ​mellom 12 og 18 år

  • For ledsager som skal søke om å få dekket reiseutgifter

  • For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal

  • For personer med adressesperre 6 og 7 i folkeregisteret

For mer informasjon, se pasientreiser.no eller ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på 05515.