Ny syketransportbil i drift ved St. Olavs Hospital

Den samlede ambulanse- og pasienttransporttjenesten styrkes fra 1. februar, ved å ta i bruk en syketransportbil tilpasset pasienter som ikke trenger medisinsk behandling eller overvåkning under transporten.

Den nye hvite sykehustransportbilen ser slik ut, og kommer i drift fra 1. februar 2017.

​En del pasienter som ikke har akuttmedisinske behov, men som må reise i liggende stilling, blir i dag transportert i akuttambulanse. Selv om akuttmedisinforskriften definerer at ambulansetjenesten kun har ansvar for transport av syke eller skadde pasienter der det underveis er behov for medisinsk behandling eller overvåkning, ble det i 2015 utført i overkant av 6700 ikke-akutte transporter i Sør-Trøndelag, hvorav 4150 gikk ut fra St. Olav. 

Denne gruppen er driftsgrunnlaget for en helt ny og hvit syketransportbil som St. Olavs Hospital nå har anskaffet. Dette etter å ha fått bevilget midler til et treårig regionalt prosjekt i november. Prosjektet og transporten starter på St. Olavs Hospital 1. februar, og basert på erfaringene herfra vil man vurdere tilsvarende ved de andre sykehusene i regionen.

Den nye hvite sykehustransportbilen ser slik ut, og kommer i drift fra 1. februar 2017.

– Mer effektiv pasientlogistikk

Bilen har plass til to liggende og tre sittende pasienter, og skal primært ivareta liggende pasienter, men kan ta med sittende pasienter når det er ressursbesparende. Sykehustransportbilen skal bemannes og driftes av Portørseksjonen, mens Pasientreiser ivaretar bestillingsfunksjonen. Ambulansetjenesten er faglig tilrettelegger, og nedslagsfeltet er Trondheim og nabokommunene. 

Den primære målgruppa er pasienter inn og ut av St. Olav, og tilbudet blir tilgjengelig mandag til fredag 09 - 18.

– Hensikten med vårt prosjekt er å etablere et transporttilbud av god kvalitet hvor pasienten ivaretas på laveste effektive omsorgsnivå. Et delmål er å avlaste ambulansetjenesten og AMK i en situasjon med stadig økende etterspørsel. Det er ikke minst et mål å bidra til enda mer effektiv pasientlogistikk i sykehuset, sier prosjektleder og avdelingssjef ved Pasientreiser på St. Olavs Hospital, Helge Foss Hansen.

Prøvedrift av transportbilen ble gjennomført i uke 42-43 i 2015, samt to dager per uke i perioden januar-mai 2016. Bilen var i drift mandag og fredag 08 - 16, og det ble utført omtrent fire transporter per dag i snitt. Til sammenligning utfører en akuttambulanse i trondheimsområdet cirka fem transporter per dag i snitt.

Ønsker god samhandling

Av erfaringer fra prøvedriften nevnes et behov for to-personers betjening, og at bestillingsmottak og oppdragskoordinering blir viktig. Driftstiden er også nå noe utvidet, som nevnt ovenfor. 

For at prosjektet skal bli en suksess er man avhengige av å nå ut med riktig tilbud til rett pasient, men også å nå ut med tilbudet i seg selv. Det ønskes en god samhandling med transportbestillerne i sykehus og kommune. Alt dette for å kunne utnytte kapasiteten hver dag hele dagen.