Nye avtaler for pasienttransport i Stavanger, Sandnes og Randaberg kommune

Helse Stavanger HF har inngått avtaler for ikke-akutt pasienttransport i kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg. Avtalene gjelder fra 21. juni 2017.

 

Stavanger, Sandnes og Randaberg har den siste tiden ikke hatt avtaler med transportører som kjører tilrettelagt transport.

Nå er avtaler på plass for reiser med rekvisisjon i disse kommunene, med unntak av reisende fra Kvitsøy.

Råd til pasientene

  • Snakke med behandleren ved behov for drosje av helsemessige grunner.
  • Kontakte Pasientreiser på telefon 915 05 515, dersom det mangler rutegående transport og strekningen er over 10 kilometer. 
  • Beregne god tid - ventetid er normalt ved pasienttransport.
  • Husk å betale egenandel i drosjen om ikke frikort er opptjent.

Dette må behandler/rekvirent gjøre

  • Behandleren vurderer om pasient har medisinsk behov for drosje.
  • Rekvirer transporten elektronisk eller ring Pasientreiser på telefon 915 05 515.
  • Informer pasienten om at det er normalt med ventetid ved pasienttransport.
  • Informer pasienten om egenandelen, som betales hver reisevei hvis frikort ikke er opptjent, eller det foreligger annen fritaksgrunn.