Nytt regelverk for pasientreiser

Fra 1. oktober 2016 gjelder nye regler for pasientreiser.

Foto: Pasientreiser ANS, Dag Nordsveen
Dette er de mest vesentlige en​dringene i regelverket:

Standard kilometersats
​Pasientreiser foretatt fra og med 1. oktober 2016 vil som hovedregel dekkes med en standardsats per kilometer, i stedet for utgifter tilsvarende reiser med billigste rutegående transportmiddel. 

Endret avstandsgrense
Reisen må være lenger enn ti kilometer for å ha rett til å få dekket reiseutgifter. I tillegg må utgiftene til reisen være større enn den lokale minstetaksten er med offentlig transport.

Det er mulig å søke om å få dekket utgifter til reiser som ikke oppfyller disse kravene hvis behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker. 

Færre dokumentasjonskrav
​Pasienter trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse fra behandlingen for reiser foretatt etter 1. oktober 2016. Denne informasjonen hentes i stedet fra tilgjengelige registre.

Foresatte som søker om å få dekket reisen til et barn mellom 12 og 18 år, må legge ved oppmøtebekreftelse fra behandler. Dette er av hensyn til barnets personvern.

Dekning av tilleggsutgifter
​Utgifter til drosje eller tilleggsutgifter ved bruk av bil (som bilferge, parkering, bom eller piggdekkavgift) kan dekkes, hvis det finnes dokumentasjon på at dette er nødvendig. Kvitteringer på tilleggsutgifter må legges med søknaden om dekning av reiseutgifter. 

Det er behandlere som må bekrefte at det er nødvendig med privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Er det trafikale årsaker til behov for privat bil eller drosje på reisen, må pasientreisekontoret bekrefte dette.

Er det ikke dokumentert at privat bil er nødvendig, vil reisen som hovedregel bli dekket med standard kilometersats.

Ferge
Standardsats per kilometer dekkes også når pasienter har reist med bilferge på deler av strekningen. Når pasienter har reist med ferge, uten bil, vil utgiftene til passasjerbillett dekkes i stedet for standardsats. Kvittering på billetten må da legges ved søknaden.

Reiseledsager
​Ledsager har rett til å få dekket reisen dersom behandleren dokumenterer at ledsageren er nødvendig av helsemessige årsaker. Hvis pasient og reiseledsager har brukt bil, dekkes kun ​én standardsats per kilometer.
Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få dekket reisen med en standardsats per kilometer. Kvittering eller billett må da legges ved søknaden.

Når barn under 18 år ledsages, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres. Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men hvis barnet legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ dekket reisen, uavhengig av om de ledsager barnet. ​

Flybestilling
​Ved behov for fly på reisen, er det pasientreisekontorene​​ som skal bestille reisen. Pasientreisekontoret kan kontaktes på telefon 05515. Velger pasienter likevel å legge ut for reisen selv, vil kun standardsats per kilometer bli dekket på reiser under 300 kilometer.

Reiser over 300 kilometer
På reiser over 300 kilometer får pasienter dekket utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel, ikke standard kilometersats.