HELSENORGE

Oppdaterte reiseregningsskjema

Nye versjoner av reiseregningsskjemaene er nå tilgjengelige for pasienter på helsenorge.no, og for bestilling av helsepersonell på pasientreiser.no.

Foto: Pasientreiser HF

Arbeidsgruppe har jobbet med forbedringer

Pasientreiser har mottatt tilbakemeldinger på at reiseregningsskjemaet som kom i forbindelse med ny ordning, 1. oktober 2016, opplevdes som omfattende og tungvint. Det ble derfor satt sammen en arbeidsgruppe som har samlet tilbakemeldinger fra brukere, Pasientreiser HF sitt brukerpanel og medarbeidere som jobber med pasientreiser. Målet for arbeidsgruppen var å vurdere hvordan skjemaet kunne forenkles, gjøres mer brukervennlig og oversiktlig.

Ingen trenger å fylle ut alt

Skjemaet er laget for å ivareta alles rettigheter. Skjemaet er fortsatt på fire sider fordi det som tidligere ble skrevet i fritekst nå må fylles ut gjennom avkrysning. Hva som må fylles ut, avhenger av hva det søkes om. Ingen trenger å fylle ut alt.

En pasient som har reist alene, trenger bare å fylle ut de to første sidene. Side tre og fire fylles ut om om reiseledsager, foresatt og pårørende var med på reisen. Mye av teksten som tidligere var i skjemaet er flyttet til veilederen.

Skjemaene på helsenorge.no kan fylles ut digitalt

Skjemaene som ligger på helsenorge.no kan fylles ut digitalt før de skrives ut og sendes per post.

Ny versjon av reiseregningsskjemaet på papir, med tilhørende veileder, finner du på helsenorge.no

Samiske versjoner, i tillegg til engelsk veiledning, legges ut så snart det er ferdig oversatt.

Søknader som sendes inn eldre versjoner av reiseregningsskjema, behandles også. 

Bestill de nye skjemaene kostnadsfritt

Helsepersonell kan bestille de nye reiseregningsskjemaene kostnadsfritt på pasientreiser.no.