Pasienter i Stavanger, Sandnes og Randaberg må legge ut for reisene sine selv

Fra 1. januar 2017 har Helse Stavanger HF ingen avtaler for ikke-akutt pasienttransport for reisende i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Hjelmeland og Kvitsøy. Alle som reiser med rekvisisjon, og har startsted i disse kommunene, må legge ut for reisene sine selv og sende reiseregning i etterkant.

​- ​Vi beklager at det ikke ble en transportavtale i de store kommunene i Helse Stavanger. Det er en lei situasjon for pasienter som reiser mye til og fra behandling. Vi gjør alt vi kan for å løse denne vanskelige situasjonen. Vi er fortsatt i dialog med transportnæringen og håper å få til en avtale som alle kan være tilfreds med, sier Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør i Divisjon for medisinsk service i Helse Stavanger.

Pasientreiseforskriften gir pasienter rett til dekning av utgifter til reise når hensikten er å motta helsetjeneste, og reisen er nødvendig av medisinske og/eller behandlingsmessige grunner. Pasientreiseforskriften gir likevel ikke rett til forhåndsbetalt drosje dersom foretaket ikke har avtale med transportør. Pasientreiseforskriften (lovdata.no)


Ny avtale i de mindre kommunene

Pasientreiser Helse Stavanger HF har fra 1. januar 2017 inngått nye avtaler for ikke-akutt pasienttransport med 13 av de 18 kommunene i Helse Stavangers ansvarsområde - men for kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg er altså anbudsrunden for nye avtaler avlyst på grunn av manglende tilbud fra transportører.