HELSENORGE

Rekvirering når det mangler rutegående tilbud

Det er pasientreisekontoret som skal rekvirere transport til pasienten når det er trafikale årsaker til at pasienten trenger tilrettelagt transport. 

FOTO: Pasientreiser ANS, Max Emanuelson

​Det vil si at dersom pasienten ikke kommer seg til eller fra behandling, fordi det ikke går buss, tog eller andre offentlige transportmidler på hele eller deler av strekningen, må pasienten ta kontakt med pasientreisekontoret, som da eventuelt rekvirerer tilrettelagt transport. Den tilrettelagte transporten kan rekvireres på hele eller deler av strekningen, så lenge reisen er på over 10 kilometer hver vei.

Behandlere har kun mulighet til å rekvirere transport til pasienter på helsemessig grunnlag. Det vil si at det må være helsemessige årsaker som gjør at pasienten ikke er i stand til å benytte seg av offentlig transport.
 
Årlig bruker de lokale helseforetakene cirka 2,5 milliarder kroner på pasientreiser med og uten rekvisisjon.  Med riktig forvaltning av helseforetakenes ressurser, og ved at tilrettelagt transport kun rekvireres til de pasientene som absolutt har behov for det, kan de økonomiske midlene komme pasientene til gode i andre deler av helsetjenesten – som for eksempel behandling.