HELSENORGE

Rutetider for Helseekspressene på helsenorge.no

Rutetabellene for Helseekspressen og Helsebussene ligger på helsenorge.no, sammen med annet pasientrettet innhold.

FOTO: Skjermdump av helsenorge.no

​Tidligere lå all informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no. Men høsten 2016 ble alt pasientrettet innhold, inkludert rutetider for Helseekspressen og Helsebussene, flyttet over til den nasjonale helseportalen helsenorge.no. 

Helsenorge.no driftes av Direktoratet for e-helse, og er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge.  Innholdet til nettstedet leveres av ulike aktører i helsesektoren, deriblant Pasientreiser. 

Informasjon til helsepersonell, transportører og andre fagpersoner ligger fortsatt på pasientreiser.no.