HELSENORGE

Viktig om nytt reiseregningsskjema

Brukere av pasientreiser som ikke har mulighet til, eller ønsker, å søke om dekning av reiseutgifter på helsenorge, må bruke nytt papirskjema for reiser gjennomført etter 1. oktober 2016. 

Foto: Pasientreiser ANS, Max Emanuelsson

Pasientreiser ber alle behandlere om å ha det nye reiseregningsskjemaet og veiledningen tilgjengelig.

Utfylling av sider

Pasienter som søker om å få dekket reisen sin uten ekstra dokumentasjon eller tilleggsutgifter, fyller ut første side på skjemaet. Pasienter som skal legge ved dokumentasjon, eller søke om å få dekket tilleggsutgifter, som for eksempel bom, parkering, drosje eller ledsager, må fylle ut flere sider.
Dette gjelder også hvis ledsager, foresatte eller pårørende søker om refusjon.

Bestilles kostnadsfritt

Pasientene kan laste ned reiseregningsskjemaet fra helsenorge.no eller få dette hos behandlere. Behandlere kan bestille skjema og annet informasjonsmateriell kostnadsfritt til sitt behandlingssted.

Nye og gamle skjemaer

Reiser som er gjennomført fra og med 1. oktober 2016, skal fylles ut på nytt reiseregningsskjema eller via den elektroniske selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no, mens reiser som er gjennomført til og med 30. september 2016, skal fylles ut på gammelt reiseregningsskjema.

Pasientreisekontorene veileder og hjelper pasienter med å fylle ut skjema, både på papir og på nett. Kontakt pasientreiser på telefon 05515.