Om pasientreiseordningen

De lokale pasientreisekontorene er underlagt sine respektive helseforetak, og Pasientreiser ANS er eid av de fire regionale helseforetakene. 

​​​ ​Foto: Pasientreiser ANS, ​Dag Nordsveen

Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon, og har sammen med Pasientreiser ANS ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Reiser med rekvisisjon
Det er de lokale pasientreisekontorene som har ansvaret for å planlegge og bestille pasientreiser med rekvisisjon. Det er også det lokale pasientreisekontoret som skal utstede rekvisisjon for pasientreise i tilfeller der rutegående transport ikke finnes. Har pasienten behov for rekvisisjon til reise av helsemessige årsaker, er det pasientens behandler som skal utstede denne.

Pasientreiser ANS har databehandleransvaret for datasystemet som håndterer reiser med rekvisisjon, NISSY.

Alle henvendelser vedrørende reiser med rekvisisjon skal rettes til det lokale pasientreisekontoret.

Reiser uten rekvisisjon
Søknad om dekning av pasientreiser - der pasienten har lagt ut for reisen selv - kan fra 1. oktober 2016 gjøres enten elektronisk eller  via et reiseregningsskjema på papir.

Papirskjemaet sendes til  Pasientreiser ANS. Der blir skjemaet og eventuelle vedlegg skannet og sendt videre til d e lokale pasientreisekontorene for saksbehandling og vedtak. Selve utbetalingen utføres av Pasientreiser ANS, men kostnaden bæres av det lokale helseforetak.

Pasientreiser ANS har databehandleransvaret for datasystemet som håndterer reiser uten rekvisisjon, PRO.

Pasientreiser ANS er også ansvarlige for det nasjonale telefonsystemet 05515.

Nøkkeltall for 2015

  • 4,8 millioner reiser uten rekvisisjon  
  • 720 000 innsendte refusjonskrav for reiser uten rekvisisjon
  • 4,1 millioner reiser med rekvisisjon
  • 2 millioner telefonhenvendelser til 05515  
  • 2,4 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon​