Pasientens rettigheter

Pasienten har rett til rekvisisjon til tilrettelagt transport hvis behovet er av helsemessige årsaker, eller det ikke finnes rutegående transportmiddel. 

For pasienter som ikke har rett til rekvisisjon, er hovedregelen at pasienten får dekket en standardsats per kilometer til og fra behandlingsstedet. 

​Les om pasientens rettigheter​ på helsenorge.no. 

Behandler vurderer pasientens helsetilstand

Fra 1. oktober 2016 er hovedregelen for pasientreiser ​at pasienten får dekket en standardsats per kilometer tur/retur behandlingsstedet. Dette kan pasienten søke om å få dekket i etterkant av reisen.

Men d​ersom det foreligger en helsemessig årsak til at pasienten ikke kan benytte rutegående transport eller privat bil, skal helsepersonell skrive ut en rekvisisjon til pasientreise. Det er pasientreisekontoret som tilbyr transport ut fra tilgjengelige ressurser. Transporten kan være drosje eller turvogn, Helseekspress eller fly, avhengig av hvor pasienten bor og hvor langt vedkommende skal.

Det er behandler ​som skal vurdere pasientens helsetilstand og rekvirere pasientreise dersom det er nødvendig.

Oversikt over hvilke behandlere som kan rekvirere pasientreiser

Ta kontakt med pasientreisekontoret på telefon ​​​05515, om du er i tvil. 

Spesielle behov

Noen pasienter har spesielle behov som det må tas hensyn til under transport.  ​Behandler skal gi pasientreisekontoret beskjed om disse forholdene ved bestilling.

Spesielle behov kan være:

  • Sittestilling
  • Barnesete
  • Rullestol
  • Alene i bil
  • Ledsager

​Sittestilling

Noen pasienter kan ha behov for tilpasset sittestilling i bilen, for eksempel kan behandler bestille "høy innstigning", "ligge foran" (sitte bakoverlent med sikkerhetssele) eller "sitte foran".

Barnesete

Behandler skal oppgi barnets vekt og alder. Vær oppmerksom på følgende ved sikring av barn i drosje:

  • Barn skal alltid sikres i bil, også på korte turer. Det er sjåførens ansvar at barn under 15 år er riktig sikret i bilen
  • Barn under 135 cm eller 36 kg skal alltid bruke godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt
  • Barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst opp til 4 år​
  • Det er forbudt med bakovervendt barnesete foran aktiv airbag
  • Barn under 140 cm bør ikke sitte foran aktiv airbag

Elektrisk rullestol

Dersom pasienten sitter i elektrisk rullestol som krever spesialbil, skal behandler opplyse om dette.

Manuell rullestol (sammenleggbar)

Dersom en rullestol ikke får plass i en vanlig personbil, skal dette opplyses om ved bestilling.

Alenebil

Dersom det av helsemessige årsaker er nødvendig for pasienten å være alene i bilen, skal dette dokumenteres i rekvisisjonen. Alenebil kan være nødvendig i tilfeller der hvor pasienten er en fare for seg selv eller andre, eller er svært dårlig.

Ledsager

Utgifter for ledsager dekkes dersom behovet for ledsager er dokumentert av behandler.​

En ledsager må være nødvendig av helsemessige årsaker. Ledsageren skal være nødvendig for selve reisen, ikke for pasientens opphold for øvrig. Vanligvis dekkes reise for én ledsager, men ved behov kan behandler spesifisere at det er nødvendig med to ledsagere på reisen. Det er for eksempel hvis pasienten er særlig pleietrengende, bruker rullestol eller lignende. 

Barn under 18 år kan også ha rett til å ha med to ledsagere på reisen.

Les mer om ledsagers rettigheter på helsenorge.no.​ ​

Ventetid og samkjøring

Beregn noe ventetid på reisen. Ventetiden kan variere avhengig av hvor pasientene bor, hvor langt de skal reise, og om flere pasienter skal reise samme veien.

Pasientreisekontoret prøver å samordne reiser når det er mulig. Når flere kjører sammen i drosje eller turvogn, kan ressursene til helseforetakene utnyttes best mulig. 

Ved samkjøring tar pasientreisekontoret hensyn til spesielle behov som behandleren har skrevet på rekvisisjonen.​

Det lokale pasientreisekontoret kan kontaktes på 05515 ved spørsmål​ om samkjøring og ventetid.​