Pasientreiseordningen

Administreringen av pasientreiser i Norge  er organisert gjennom 17 pasientreisekontor og et nasjonalt selskap, Pasientreiser HF.

​​​ ​Foto: Pasientreiser HF, ​Dag Nordsveen

Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon. Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Reiser med rekvisisjon
Det er de lokale pasientreisekontorene som har ansvaret for å planlegge og bestille pasientreiser med rekvisisjon. Det er også det lokale pasientreisekontoret som skal utstede rekvisisjon for pasientreise i tilfeller der rutegående transport ikke finnes. Har pasienten behov for rekvisisjon til reise av helsemessige årsaker, er det pasientens behandler som skal utstede denne. Alle henvendelser vedrørende reiser med rekvisisjon skal rettes til det lokale pasientreisekontoret.

Reiser uten rekvisisjon
Søknad om dekning av pasientreiser - der pasienten har lagt ut for reisen selv - kan gjøres  elektronisk på helsenorge.no eller på papir.

Papirskjemaet sendes til  Pasientreiser HF. Der blir skjemaet og eventuelle vedlegg skannet og saksbehandet. Selve utbetalingen utføres av Pasientreiser HF, men kostnadene bæres av de lokale helseforetakene.

Pasientreiser HF har databehandleransvaret for de nasjonale datasystemetene som brukes innenfor pasientreiseområdet.

Nøkkeltall for 2017

  • 354 000 unike brukere av reiser uten rekvisisjon
  • 4,3 millioner reiser uten rekvisisjon
  • 907.000 vedtak på reiser uten rekvisisjon
  • 385 000 unike brukere av reiser med rekvisisjon
  • 4,2 millioner reiser med rekvisisjon
  • 1,9 millioner telefonhenvendelser til 05515
  • 2,25 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon​


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.