HELSENORGE

Pasientreiseordningen

Administreringen av pasientreiser i Norge  er organisert gjennom 17 pasientreisekontor og et nasjonalt selskap, Pasientreiser HF.

​​kvinne med barn på buss​ ​

Foto: Pasientreiser HF, ​Dag Nordsveen

Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon. Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Reiser med rekvisisjon

Det er de lokale pasientreisekontorene som har ansvaret for å planlegge og bestille pasientreiser med rekvisisjon. Det er også lokale pasientreisekontor som skal utstede rekvisisjon for pasientreise i tilfeller der rutegående transport ikke finnes. Har pasienten behov for rekvisisjon til reise av helsemessige årsaker, er det pasientens behandler som skal utstede denne. Alle henvendelser vedrørende reiser med rekvisisjon skal rettes til det lokale pasientreisekontoret.

Reiser uten rekvisisjon

Søknad om stønad til pasientreiser - der pasienten har lagt ut for reisen selv - kan gjøres  elektronisk på helsenorge.no eller på papir.

Papirskjemaet sendes til  Pasientreiser HF. Der blir skjemaet og eventuelle vedlegg skannet og saksbehandet. Selve utbetalingen utføres av Pasientreiser HF, men kostnadene bæres av de lokale helseforetakene.

Pasientreiser HF har databehandleransvaret for de nasjonale datasystemetene som brukes innenfor pasientreiseområdet.

Nøkkeltall for pasientreiseområdet i 2022

 • 2,4 milliarder kroner brukt på pasientreiser
 • 7,6 millioner reiser totalt
 • 1,6 millioner besvarte telefonhenvendelser
 • 720.000 pasienter benytter rettigheten nasjonalt

Reiser med rekvisisjon:

 • 383 000 unike brukere
 • 3 millioner reiser (94 prosent drosje)
 • 1,9 milliarder brukt på reiser med rekvisisjon
 • 383.000 unike brukere

Reiser uten rekvisisjon:

 • 3,7 millioner pasientreiser
 • 1,06 millioner vedtak
 • 508 millioner kroner utbetalt til pasienter
 • 337.000 unike brukere 

Fant du det du lette etter?