Pasientreiseordningen

Administreringen av pasientreiser i Norge  er organisert gjennom 18 pasientreisekontor og et nasjonalt selskap, Pasientreiser HF.

​​​ ​Foto: Pasientreiser HF, ​Dag Nordsveen

Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon, og har sammen med Pasientreiser HF ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon. De 18 lokale pasientreisekontorene er underlagt sine respektive helseforetak. Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene.

Reiser med rekvisisjon
Det er de lokale pasientreisekontorene som har ansvaret for å planlegge og bestille pasientreiser med rekvisisjon. Det er også det lokale pasientreisekontoret som skal utstede rekvisisjon for pasientreise i tilfeller der rutegående transport ikke finnes. Har pasienten behov for rekvisisjon til reise av helsemessige årsaker, er det pasientens behandler som skal utstede denne.

Pasientreiser HF har databehandleransvaret for datasystemet som håndterer reiser med rekvisisjon, NISSY.

Alle henvendelser vedrørende reiser med rekvisisjon skal rettes til det lokale pasientreisekontoret.

Reiser uten rekvisisjon
Søknad om dekning av pasientreiser - der pasienten har lagt ut for reisen selv - kan gjøres  elektronisk på helsenorge.no eller på papir.

Papirskjemaet sendes til  Pasientreiser HF. Der blir skjemaet og eventuelle vedlegg skannet og sendt videre til de lokale pasientreisekontorene for saksbehandling og vedtak. Selve utbetalingen utføres av Pasientreiser HF, men kostnaden bæres av de lokale helseforetakene.

Pasientreiser HF har databehandleransvaret for datasystemet som håndterer reiser uten rekvisisjon, PRO, og er ansvarlige for det nasjonale telefonsystemet 05515.

Nøkkeltall for 2016

  • 4,5 millioner reiser uten rekvisisjon  
  • 750.000 innsendte refusjonskrav for reiser uten rekvisisjon
  • 4,3 millioner reiser med rekvisisjon
  • 1,9 millioner telefonhenvendelser til 05515  
  • 2,5 milliarder kroner brukes årlig på pasientreiser med og uten rekvisisjon​