HELSENORGE

Årsrapporter

Årsrapporten til Pasientreiser HF beskriver aktiviteter og driftsoppgaver i det foregående året. I tillegg inneholder den årsberetning, årsregnskap og revisors beretning, som utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årsrapporter
Foto: Birgitte Sjøberg / Pasientreiser HF
Fant du det du lette etter?