Brukerinvolvering

Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av pasientens helsetjeneste og netthelsetjeneste. 

For at digitale løsninger skal bli vellykket og bli tatt i bruk av de som er avhengig av tjenestene, er det viktig at brukerne deltar i utviklingsarbeidet.

Med fra start

Brukerne kan si noe om hva som skiller en brukervennlig, digital tjeneste fra en løsning som ikke anses som brukervennlig. I Pasientreiser HF legger vi vekt på brukerinvolvering allerede fra planleggingen av en ny tjeneste er i gang. 

Pasientreiser HF sitt brukerutvalg involveres regelmessig i drift og utvikling av tjenestene gjennom informasjon, drøfting og testing. I tillegg gjennomføres det tester også via andre kanaler og med andre utvalg av brukere. Utviklingen av digitale tjenester for pasientreiseområdet gjøres i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse, og gjøres tilgjengelig for publikum på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Viktige tilbakemeldinger

Brukermedvirkning er avgjørende for å lykkes med utviklingen av digitale brukertjenester innen pasientreiseområdet. Vi i Pasientreiser HF skal fortsatt jobbe målrettet for å systematisere tilbakemeldinger fra brukerne, slik at tjenestene er brukervennlige og myndighetenes mål om at digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen nås.

Fant du det du lette etter?