Brukerinvolvering

Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av pasientens helsetjeneste og netthelsetjeneste. 

 

For at digitale løsninger skal bli vellykket og bli tatt i bruk av de som er avhengig av tjenestene, er det viktig at brukerne deltar i utviklingsarbeidet.

Med fra start

Brukerne kan si noe om hva som skiller en brukervennlig, digital tjeneste fra en løsning som ikke anses som brukervennlig. I Pasientreiser HF legger vi vekt på brukerinvolvering allerede fra planleggingen av en ny tjeneste er i gang. 

Pasientreiser HF sitt brukerutvalg involveres regelmessig i drift og utvikling av tjenestene gjennom informasjon, drøfting og testing. I tillegg gjennomføres det tester også via andre kanaler og med andre utvalg av brukere. Utviklingen av digitale tjenester for pasientreiseområdet gjøres i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse, og gjøres tilgjengelig for publikum på den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Viktige tilbakemeldinger

Brukermedvirkning er avgjørende for å lykkes med utviklingen av digitale brukertjenester innen pasientreiseområdet. Vi i Pasientreiser HF skal fortsatt jobbe målrettet for å systematisere tilbakemeldinger fra brukerne, slik at tjenestene er brukervennlige og myndighetenes mål om at digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen nås.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.