HELSENORGE

Brukarundersøkingar

Minimum éin gong i året blir det gjennomført nasjonale brukarundersøkingar for heile pasientreiseområdet.


Vi måler òg tilfredsheita med tenestene og brukarane gir oss verdifulle tilbakemeldingar i brukarundersøkingane. Desse tilbakemeldingane blir sette i system og blir brukte ved utvikling av tenestene.

Pasientreiser sine brukarundersøkingar


​2022


​2021

2020

2019

2018

2017

Pasientreiser sine rekvirentundersøkingar

2018Fant du det du lette etter?