Brukerutvalget

Det er etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i helseforetakene, for å sikre god brukermedvirkning. 

 

Brukerutvalget for pasientreiseområdet består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. I tillegg har utvalget representanter fra alle de fire regionale brukerutvalgene. 

Utvalget har minimum fire fysiske møter i året, og det gjennomføres elektroniske møter ved behov. 

Brukerutvalget bidrar med rådgivning og forankring av nye løsninger og utvikling av området. Brukerorganisasjonenes representanter har førstehåndskunnskap om hvordan pasientreiseordningen fungerer i praksis, og er derfor en viktig samarbeidspartner for å lykkes med utviklingen av tjenestene. Utvalget fatter ikke formelle vedtak.

Brukerutvalget ledes av fagdirektør Hilde Holt ved Pasientreiser HF. 

Medlemmer av brukerutvalget:

 • Gunnhild Berglen, Helse Nord RHF Brukerutvalg

 • Lene Nilsen, Helse Vest RHF Brukerutvalg

 • Øystein Kydland, Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg

 • Mona Sundnes, Helse Midt-Norge RHF Brukerutvalg

 • Jan Amund Lanner, FFO og LNT​

 • Annlaug Årflot, NORILCO

 • Anne Hanshus, Pensjonistforbundet

 • Solfrid Fossberg, Pensjonistforbundet

 • Elisabeth Wollebek Høysletta, LFS (Norges handikapforbund)

 • Line Hole, FFO og Foreningen for autoimmune leversykdommer

Vararepresentanter: 

 • Leif Birger Mækinen, vara, Helse Nord RHF Brukerutvalg

 • Jakob Strand, vara, Pensjonistforbundet

 • Berit Rødseth, vara, Helse Midt Norge RHF

Send en e-post for å melde inn saker til brukerutvalget vårt. Husk å skrive «Sak til Pasientreiser HFs brukerutvalg» i emnelinjen.

Regionale brukerutvalg
De regionale brukerutvalgene er rådgivende organ for styret og administrerende direktør i helseregionene, og medvirker på et overordnet og strategisk nivå.

Dette er de regionale brukerutvalgene:

Helseforetakenes brukerutvalg er rådgivende organ for styret og administrerende direktør i helseforetakene. Lenker til de ulike helseforetakenes brukerutvalg finnes på nettsidene til de regionale brukerutvalgene.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.