Brukerutvalget

Det er etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i helseforetakene, for å sikre god brukermedvirkning. 

Brukerutvalget for pasientreiseområdet består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. I tillegg har utvalget representanter fra alle de fire regionale brukerutvalgene. 

Utvalget har minimum fire fysiske møter i året, og det gjennomføres elektroniske møter ved behov. 

Brukerutvalget bidrar med rådgivning og forankring av nye løsninger og utvikling av området. Brukerorganisasjonenes representanter har førstehåndskunnskap om hvordan pasientreiseordningen fungerer i praksis, og er derfor en viktig samarbeidspartner for å lykkes med utviklingen av tjenestene. Utvalget fatter ikke formelle vedtak.

Brukerutvalget ledes av fagdirektør Hilde Holt ved Pasientreiser HF. 

Medlemmer av brukerutvalget:

 • Gunnhild Berglen, Helse Nord RHF Brukerutvalg

 • Lene Nilsen, Helse Vest RHF Brukerutvalg

 • Øystein Kydland, Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg

 • Mona Sundnes, Helse Midt-Norge RHF Brukerutvalg

 • Jan Amund Lanner, FFO og LNT​

 • Annlaug Årflot, NORILCO

 • Anne Hanshus, Pensjonistforbundet

 • Solfrid Fossberg, Pensjonistforundet

 • Elisabeth Wollebek Høysletta, LFS (Norges handikapforbund)

 • Line Hole, FFO og Foreningen for autoimmune leversykdommer

Vararepresentanter: 

 • Leif Birger Mækinen, vara, Helse Nord RHF Brukerutvalg

 • Jakob Strand, vara, Pensjonistforbundet

Send en e-post for å melde inn saker til brukerutvalget vårt. Husk å skrive «Sak til Pasientreiser HFs brukerutvalg» i emnelinjen.

Regionale brukerutvalg
De regionale brukerutvalgene er rådgivende organ for styret og administrerende direktør i helseregionene, og medvirker på et overordnet og strategisk nivå.

Dette er de regionale brukerutvalgene:

Helseforetakenes brukerutvalg er rådgivende organ for styret og administrerende direktør i helseforetakene. Lenker til de ulike helseforetakenes brukerutvalg finnes på nettsidene til de regionale brukerutvalgene.


Fant du det du lette etter?