Media

Mediehenvendelser blir besvart av enten Pasientreiser HF eller helseforetakenes pasientreisekontor, avhengig av hva henvendelsen gjelder. 

Kommunikasjonsavdelingen i Pasientreiser HF
Har du en generell mediehenvendelse om pasientreiser, eller en henvendelse om en reise uten rekvisisjon, kan du kontakte kommunikasjonsansvarlig Guri Brenden Lønnerød i Pasientreiser HF. 

T​elefon: 928 15 311

Du kan også ta kontakt med sentralbordet i Pasientreiser HF:

T​elefon: 35 12 10 00
E-post: postmottak@pasientreiser.no

Pressebilder fra Pasientreiser HF

Konstituert administrerende direktør
Fagdirektør
Kommunikasjonsansvarlig

Pressekontakter i regionene

Har du en mediehenvendelse angående rekvirerte reiser, må du kontakte pasientens lokale pasientreisekontor via det gjeldende helseforetaket.

Presse​​kontakt Helse Sør-Øst RHF
Pressekontakt Helse Vest RHF​ Pressekontakt Helse Midt-Norge RHF Pressekontakt Helse Nord RHF​​


Offentlig journal

Pasientreiser HF sin offentlige postjournal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra foretaket.

Offentlig journal

Fant du det du lette etter?