Media

Mediehenvendelser blir besvart av enten Pasientreiser HF eller helseforetakenes pasientreisekontor, avhengig av hva henvendelsen gjelder. 

Kommunikasjonsavdelingen i Pasientreiser HF
Har du en generell mediehenvendelse om pasientreiser, eller en henvendelse om en reise uten rekvisisjon, kan du kontakte kommunikasjonsavdelingen hos Pasientreiser HF. 

T​elefon 35 12 10 00
E-post: postmottak@pasientreiser.no

Pressebilder fra Pasientreiser HF

Administrerende direktør
Fagdirektør
Kommunikasjonsansvarlig

Pressekontakter i regionene

Har du en mediehenvendelse angående rekvirerte reiser, må du kontakte pasientens lokale pasientreisekontor via det gjeldende helseforetaket.

Presse​​kontakt Helse Sør-Øst RHF
Pressekontakt Helse Vest RHF​ Pressekontakt Helse Midt-Norge RHF Pressekontakt Helse Nord RHF​​


Offentlig journal

Pasientreiser HF sin offentlige postjournal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra foretaket.

Offentlig journal

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.