Media

Pasientreiser HF svarar når det gjeld reiser utan rekvisisjon. Dette er reiser som pasientar ordnar sjølve, for så å søkje om å få dekt utgiftane etter at reisa er gjennomført. Pressespørsmål om reiser med rekvisisjon: Reiser som er bestilte på førehand av behandlar, pasientreisekontor, eller pasient, skal rettast til helseføretaka.

Kommunikasjonsavdelinga i Pasientreiser HF
Representerer du media og har generelle spørsmål om pasientreiser eller spørsmål knytt til reise utan rekvisisjon, kan du kontakte kommunikasjonsansvarleg Guri Brenden Lønnerød i Pasientreiser HF. 

Telefon: 928 15 311

Du kan òg kontakte sentralbordet i Pasientreiser HF:
Telefon: 35 12 10 00

E-post: postmottak@pasientreiser.no

Pressebilete frå Pasientreiser HF

Administrerande direktør
Fagdirektør
Kommunikasjonsansvarleg

Pressekontaktar i regionane

Representerer du media og har spørsmål om rekvirerte reiser, må du kontakte pasienten sitt lokale pasientreisekontor via det gjeldande helseføretaket.

Presse​​kontakt Helse Sør-Øst RHF
Pressekontakt Helse Vest RHF​ 
Pressekontakt Helse Midt-Norge RHF
Pressekontakt Helse Nord RHF​​


Offentleg journal

Pasientreiser HF sin offentlege postjournal inneheld offentleg tilgjengeleg informasjon om dokument som er sende til eller frå føretaket.

Offentleg journal​​

Fant du det du lette etter?