Helsenorge

Media

Pasientreiser HF svarar når det gjeld reiser utan rekvisisjon. Dette er reiser som pasientar ordnar sjølve, for så å søkje om å få dekt utgiftane etter at reisa er gjennomført. Pressespørsmål om reiser med rekvisisjon: Reiser som er bestilte på førehand av behandlar, pasientreisekontor, eller pasient, skal rettast til helseføretaka.

Pressemeldingar

​Avsluttet prosjekt skal evalueres (10.01.2022)​ 

Pasientreisers prosjekt for ny planleggingsløsning er avsluttet (28.12.2021)​​​

​​​

Kommunikasjonsavdelinga i Pasientreiser HF
Representerer du media og har generelle spørsmål om pasientreiser eller spørsmål knytt til reise utan rekvisisjon, kan du kontakte: 

  • Guri Brenden Lønnerød, kommunikasjonsansvarlig
    Telefon: 928 15 311​

  • Mari Eia Bringedal, kommunikasjonsrådgiver
    Telefon: 938 94 344


Du kan og kontakte sentralbordet i Pasientreiser HF:
Telefon: 35 12 10 00

E-post: postmottak@pasientreiser.no

Pressebilete frå Pasientreiser HF

​​Administrerande direktør​​

Fagdirektør

Kommunikasjonsansvarleg​​

Pressekontaktar i regionane

Representerer du media og har spørsmål om rekvirerte reiser, må du kontakte pasienten sitt lokale pasientreisekontor via det gjeldande helseføretaket.

Presse​​kontakt Helse Sør-Øst RHF
Pressekontakt Helse Vest RHF​ 
Pressekontakt Helse Midt-Norge RHF
Pressekontakt Helse Nord RHF​​​


Offentleg journal

Pasientreiser HF sin offentlege postjournal inneheld offentleg tilgjengeleg informasjon om dokument som er sende til eller frå føretaket.

Offentleg journal​​​

Fant du det du lette etter?