Ledelsen i Pasientreiser HF

Marit Kobro

Administrerende direktør Marit Kobro ​Administrerende direktør

Øystein Næss

Assisterende direktør Øystein Næss 

Assisterende direktør

Hilde HoltFagsjef Hilde HoltFagsjef, Kommunikasjon og juridiske tjenester

 


Per Monstad Halvorsen

Leder kunde- og tjenesteutvikling Per Monstad HalvorsenLeder, Kunde- og tjenesteutvikling

Kjetil DahlLeder, Reiser uten rekvisisjon Kjetil Dahl Leder, Reiser uten rekvisisjon

Roy Smelien

Leder, Styringsinformasjon og støttesystemer / Leder Nettverk Styringsinformasjon og støttesystemer Roy Smelien
Leder, Reiser med rekvisisjon