Offentleg journal

Pasientreiser HF sin offentlege postjournal inneheld offentleg tilgjengeleg informasjon om dokument som er sendt til eller frå føretaket.

Viss du vil ha innsyn i dokument eller saker frå Pasientreiser HF, kan du sende ein e-post til: postmottak@pasientreiser.no. 

Hugs å oppgi saksnummer og / eller dokumentnummer i saka. Spørsmålet blir normalt behandla i løpet av éin til tre yrkedagar. Avslag blir grunngitte.

Offentleg journal for 2021

​​

Fant du det du lette etter?