Søkere til stillingen som administrerende direktør

Administrerende direktør ansettes av styret i Pasientreiser HF. Her er den offentlige søkerlisten.

​Navn                                                        Stilling                                           Kommune

Uhrnell, Samuel (31), M                        Permitert grunnet corona          Skien

Halvorsen, Per Monstad (49), M          Konst. adm.dir.                            Brevik

Gaarder, Thorbjorn (65), M                  Chief credit officer                       Oslo

Strømme, Øivind (51), M                       Internasjonal direktør                 Moss

Zettel, Edel Kristin (49) K                       Rådgiver                                        Skien

U.Off. § 25, M                                          xxxxxxx                                          xxxxxxx

Næss, Øystein (55) M                           Økonomidirektør                          Larvik

U.Off. § 25, M                                          xxxxxxx                                          xxxxxxx

Kilvær, Rita (48) K                                  Regiondirektør                             Porsgrunn
                                                                 kriminalomsorgen region sør

Larsen Sørbel, Irene (52) K                  Avdelingsleder Pasientreiser     Porsgrunn
                                                                 Vestfold og Telemark

Nerli, Lis (63) K                                                                                               Hvittingfoss

U.Off. § 25, M                                           xxxxxxx                                        xxxxxxx

U.Off. § 25, M                                           xxxxxxx                                        xxxxxxx

U.Off. § 25, M                                           xxxxxxx                                        xxxxxxx

Skaskiewicz, Richard (60) M               Tidl. økonomisjef                           Skien
                                                                Bø kommune

Dyrbeck, Birte (48) K                            Prosject manager                         Porsgrunn
                                                                Alternative Fuel Norway               

Bakkehaug, Cay (60) M                       Avdelingsdirektør for                    Sandefjord
                                                                økonomitjenester                   

U.Off. § 25, M                                        xxxxxxx                                           xxxxxxx    

U.Off. § 25, K                                         xxxxxxx                                           xxxxxxx

Carlsen, Espen Hetty (55) M               Områdeansv. 
                                                                digitalisering av legemiddel-        Larvik
                                                                området

Holte, Geir Idar (44) M                        Konsulent                                         Porsgrunn