Styret i Pasientreiser HF

Pasientreiser HF eies av de fire regionale helseforetakene, som følger opp foretakets drift.

Styret vårt består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret.


Styreleder Line Alfarrustad
Line Alfarrustad

Styreleder, finansdirektør, Helse Sør-​Øst​​​​

Nestleder Bente Aae 
Bente Aae
Nestleder, kommunikasjonsdirektør, Helse Vest


Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen
Geir Kristoffersen
Divisjonsdirektør, Sykehuset Innlandet​

Økonomisjef Reidun Rømo
Reidun Rømo
Økonomisjef, Helse Midt-Norge

Seksjonsleder Frode Eilertsen
Frode Eilertsen
Seksjonsleder,​ Helse Nord​​

ken roger styret.jpg
Ken Roger Seljelv-Valen
Ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF


Gunn Høvik ​​
Ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF ​​​​​​​​​

Fant du det du lette etter?