Styret i Pasientreiser HF

Pasientreiser HF eies av de fire regionale helseforetakene. Styret følger opp foretakets drift.

Styret i Pasientreiser HF består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av og blant de ansatte. Øvrige styremedlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene. I tillegg har brukerorganisasjonene to observatører i styret.


Styreleder Line Alfarrustad
Line Alfarrustad

Styreleder, finansdirektør, Helse Sør-​Øst​​​​

Nestleder Bente Aae 
Bente Aae
Nestleder, kommunikasjonsdirektør, Helse Vest


Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen
Geir Kristoffersen
Divisjonsdirektør, Sykehuset Innlandet​

Økonomisjef Reidun Rømo
Reidun Rømo
Økonomisjef, Helse Midt-Norge

Seksjonsleder Frode Eilertsen
Frode Eilertsen
Seksjonsleder,​ Helse Nord​​

Ansattrepresentant Alf Olav Uldal
Alf Olav Uldal
Ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF

Ansattrepresentant Jeanette Holtan
Jeanette Holtan ​​
Ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF ​​​​​​​​​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.