Styret i Pasientreiser HF

Pasientreiser HF eies av de fire regionale helseforetakene. Styret følger opp foretakets drift.

Line Alfarrustad

Styreleder, finansdirektør,
Helse Sør-​Øst​​​​
   Bente Aae


 Nestleder, kommunikasjons-            direktør, Helse Vest


Geir Kristoffersen

Divisjonsdirektør, Sykehuset Innlandet​

 Reidun Rømo

Økonomisjef, Helse Midt-Norge

Frode Eilertsen

Seksjonsleder,​ Helse Nord​​

​​​

Alf Olav Uldal


Ansattrepresentant,
Pasientreiser HF

Jeanette Holtan ​​


Ansattrepresentant,
Pasientreiser HF ​​​​​​​​​