HELSENORGE

Styremøte 04.05.17

Sak 05-2017, sak 09-2017 og sak 10-2017 er utsatt til styremøte i juni

sak 02-2017 vedlegg instruks administrerende direktør.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 02-2017 vedlegg instruks administrerende direktør.pdfsak 02-2017 vedlegg instruks administrerende direktør.pdfpdf96158
sak 02-2017 vedlegg Instruks for styret justert.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 02-2017 vedlegg Instruks for styret justert.pdfsak 02-2017 vedlegg Instruks for styret justert.pdfpdf110945
sak 03-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 31 03 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 03-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 31 03 17.pdfsak 03-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 31 03 17.pdfpdf520894
sak 03-2017 Virksomhetsrapport per 31 03.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 03-2017 Virksomhetsrapport per 31 03.pdfsak 03-2017 Virksomhetsrapport per 31 03.pdfpdf167336
sak 04-2017 Risikovurdering april 2017 - Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 04-2017 Risikovurdering april 2017 - Pasientreiser HF.pdfsak 04-2017 Risikovurdering april 2017 - Pasientreiser HF.pdfpdf205260
sak 04-2017 vedlegg Akkumulert risikovurdering Pasientreiser HF april 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 04-2017 vedlegg Akkumulert risikovurdering Pasientreiser HF april 2017.pdfsak 04-2017 vedlegg Akkumulert risikovurdering Pasientreiser HF april 2017.pdfpdf179944
sak 06-2017 Strategiplan 2017-2019.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 06-2017 Strategiplan 2017-2019.pdfsak 06-2017 Strategiplan 2017-2019.pdfpdf158144
sak 06-2017 vedlegg Strategi 2017-19 for Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 06-2017 vedlegg Strategi 2017-19 for Pasientreiser HF.pdfsak 06-2017 vedlegg Strategi 2017-19 for Pasientreiser HF.pdfpdf222221
sak 07-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 07-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfsak 07-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfpdf143680
Sak 07-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 310317.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/Sak 07-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 310317.pdfSak 07-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 310317.pdfpdf152463
sak 08-2017 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 08-2017 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfsak 08-2017 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfpdf348789
sak 08-2017 vedlegg Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 08-2017 vedlegg Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfsak 08-2017 vedlegg Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfpdf392398
sak 11-2017 Aarsplan styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 11-2017 Aarsplan styresaker.pdfsak 11-2017 Aarsplan styresaker.pdfpdf103437
sak 11-2017 vedlegg årsplan for styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 11-2017 vedlegg årsplan for styresaker.pdfsak 11-2017 vedlegg årsplan for styresaker.pdfpdf28099
Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/Administrerende direktørs orientering.pdfAdministrerende direktørs orientering.pdfpdf81629
Innkalling 04.05 revidert.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/Innkalling 04.05 revidert.pdfInnkalling 04.05 revidert.pdfpdf406033
sak 01-2017 Protokoll 10.03.17 - Pasientreiser ANS.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 01-2017 Protokoll 10.03.17 - Pasientreiser ANS.pdfsak 01-2017 Protokoll 10.03.17 - Pasientreiser ANS.pdfpdf229529
sak 02-2017 Revisjon av instruks for styret og adm dir.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 04.05.17/sak 02-2017 Revisjon av instruks for styret og adm dir.pdfsak 02-2017 Revisjon av instruks for styret og adm dir.pdfpdf174748

Fant du det du lette etter?