HELSENORGE

Styremøte 10.03.17

sak 17-2017 aarsberetning og regnskap 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 17-2017 aarsberetning og regnskap 2016.pdfsak 17-2017 aarsberetning og regnskap 2016.pdfpdf148449
sak 17-2017 vedlegg årsregnskap 2016 Pasientreiser ANS.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 17-2017 vedlegg årsregnskap 2016 Pasientreiser ANS.pdfsak 17-2017 vedlegg årsregnskap 2016 Pasientreiser ANS.pdfpdf3331805
Sak 17-2017 vedlegg Styrets Årsberetning for 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/Sak 17-2017 vedlegg Styrets Årsberetning for 2016.pdfSak 17-2017 vedlegg Styrets Årsberetning for 2016.pdfpdf132565
sak 18-2017 Økonomisk langtidsplan.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 18-2017 Økonomisk langtidsplan.pdfsak 18-2017 Økonomisk langtidsplan.pdfpdf283576
sak 19- Revisjonsplan 2017 internrevisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 19- Revisjonsplan 2017 internrevisjon.pdfsak 19- Revisjonsplan 2017 internrevisjon.pdfpdf140329
sak 19-2017 vedlegg Utkast internrevisonsplan_2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 19-2017 vedlegg Utkast internrevisonsplan_2017.pdfsak 19-2017 vedlegg Utkast internrevisonsplan_2017.pdfpdf362750
Sak 20-2017 omgjøring av brukerpanel til brukerutvalg.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/Sak 20-2017 omgjøring av brukerpanel til brukerutvalg.pdfSak 20-2017 omgjøring av brukerpanel til brukerutvalg.pdfpdf179556
sak 21-2017 status og videre prosess strategi.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 21-2017 status og videre prosess strategi.pdfsak 21-2017 status og videre prosess strategi.pdfpdf219441
sak 21-2017 vedlegg utkast Strategi 2017-2019 - Kopi.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 21-2017 vedlegg utkast Strategi 2017-2019 - Kopi.pdfsak 21-2017 vedlegg utkast Strategi 2017-2019 - Kopi.pdfpdf3877756
sak 22-2017 Aarsplan styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 22-2017 Aarsplan styresaker.pdfsak 22-2017 Aarsplan styresaker.pdfpdf112891
sak 22-2017 vedlegg Årsplan for styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 22-2017 vedlegg Årsplan for styresaker.pdfsak 22-2017 vedlegg Årsplan for styresaker.pdfpdf29234
innkalling 10 03 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/innkalling 10 03 17.pdfinnkalling 10 03 17.pdfpdf245105
sak 13-2017 protokoll 26.01 og 20.02.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 13-2017 protokoll 26.01 og 20.02.pdfsak 13-2017 protokoll 26.01 og 20.02.pdfpdf276053
Sak 14-2017 Virksomhetsrapportering 31 01.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/Sak 14-2017 Virksomhetsrapportering 31 01.pdfSak 14-2017 Virksomhetsrapportering 31 01.pdfpdf425365
sak 15-2017 oppfølging oppdragsdokument.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 15-2017 oppfølging oppdragsdokument.pdfsak 15-2017 oppfølging oppdragsdokument.pdfpdf204436
sak 15-2017 vedlegg Oppdragsdokument 2017 - Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 15-2017 vedlegg Oppdragsdokument 2017 - Pasientreiser HF.pdfsak 15-2017 vedlegg Oppdragsdokument 2017 - Pasientreiser HF.pdfpdf158998
sak 15-2017 vedlegg protokoll selskapsmøtet 27 02 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 15-2017 vedlegg protokoll selskapsmøtet 27 02 17.pdfsak 15-2017 vedlegg protokoll selskapsmøtet 27 02 17.pdfpdf170592
sak 16-2017 justert prosess risikostyring.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 16-2017 justert prosess risikostyring.pdfsak 16-2017 justert prosess risikostyring.pdfpdf175836
sak 16-2017 vedlegg Prosesskart 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 10.03.17/sak 16-2017 vedlegg Prosesskart 2017.pdfsak 16-2017 vedlegg Prosesskart 2017.pdfpdf182528

Fant du det du lette etter?