HELSENORGE

Styremøte 15.09.16

Saker fra styremøtet 15. september 2016​​

​​

Administrerende direktørs orientering i styremøte 15.09.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Administrerende direktørs orientering i styremøte 15.09.16.pdfAdministrerende direktørs orientering i styremøte 15.09.16.pdfpdf123564
Sak 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16.pdfSak 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16.pdfpdf206650
Sak 44-2016 Virksomhetsrapportering per 31.07.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 44-2016 Virksomhetsrapportering per 31.07.16.pdfSak 44-2016 Virksomhetsrapportering per 31.07.16.pdfpdf695228
Sak 45-2016 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 45-2016 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfSak 45-2016 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfpdf187129
Sak 45-2016 Vedlegg Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 45-2016 Vedlegg Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfSak 45-2016 Vedlegg Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon.pdfpdf381632
Sak 46-2016 Datoer for styremøter og årsplan for styresaker 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 46-2016 Datoer for styremøter og årsplan for styresaker 2017.pdfSak 46-2016 Datoer for styremøter og årsplan for styresaker 2017.pdfpdf124336
Sak 46-2016 Vedlegg Årsplan for styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 46-2016 Vedlegg Årsplan for styresaker.pdfSak 46-2016 Vedlegg Årsplan for styresaker.pdfpdf31850
Sak 47-2016 Rapport om oppfølging av revisjoner gjennomført i 2013 og 2014.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 47-2016 Rapport om oppfølging av revisjoner gjennomført i 2013 og 2014.pdfSak 47-2016 Rapport om oppfølging av revisjoner gjennomført i 2013 og 2014.pdfpdf167019
Sak 47-2016 Vedlegg Internrevisjonsrapport 01 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 47-2016 Vedlegg Internrevisjonsrapport 01 2016.pdfSak 47-2016 Vedlegg Internrevisjonsrapport 01 2016.pdfpdf327181
Sak 48-2016 Kartlegging av praksis.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 48-2016 Kartlegging av praksis.pdfSak 48-2016 Kartlegging av praksis.pdfpdf156851
Sak 49-2016 Status gjennomføring av tidligere styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 49-2016 Status gjennomføring av tidligere styresaker.pdfSak 49-2016 Status gjennomføring av tidligere styresaker.pdfpdf158466
Sak 49-2016 Vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 11.07.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 49-2016 Vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 11.07.16.pdfSak 49-2016 Vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 11.07.16.pdfpdf149955
Sak 50-2016 Halvårlig driftsmøte om SLA våren 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 50-2016 Halvårlig driftsmøte om SLA våren 2016.pdfSak 50-2016 Halvårlig driftsmøte om SLA våren 2016.pdfpdf163694
Sak 50-2016 Protokoll driftsmøte 10.06.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 15.09.16/Sak 50-2016 Protokoll driftsmøte 10.06.16.pdfSak 50-2016 Protokoll driftsmøte 10.06.16.pdfpdf400503

​​

Fant du det du lette etter?