Styremøte 31.10.16

​Saker fra styremøte 31.10.16

sak 54-2016 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 54-2016 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfsak 54-2016 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdf
sak 54-2016 vedlegg Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 54-2016 vedlegg Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfsak 54-2016 vedlegg Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdf
sak 55-2016 Organisering RuR - oppfølging av felles RHF-styresak.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 55-2016 Organisering RuR - oppfølging av felles RHF-styresak.pdfsak 55-2016 Organisering RuR - oppfølging av felles RHF-styresak.pdf
sak 56-2016 Budsjettestimat 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 56-2016 Budsjettestimat 2017.pdfsak 56-2016 Budsjettestimat 2017.pdf
Sak 57-2016 Drifts- og videreutviklingsavtaler i ny teknisk løsning RuR.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/Sak 57-2016 Drifts- og videreutviklingsavtaler i ny teknisk løsning RuR.pdfSak 57-2016 Drifts- og videreutviklingsavtaler i ny teknisk løsning RuR.pdf
sak 58-2016 Mine pasientreiser status.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 58-2016 Mine pasientreiser status.pdfsak 58-2016 Mine pasientreiser status.pdf
sak 59-2016 styresaker Årsplan.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 59-2016 styresaker Årsplan.pdfsak 59-2016 styresaker Årsplan.pdf
sak 59-2016 vedlegg styresaker Årsplan.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 59-2016 vedlegg styresaker Årsplan.pdfsak 59-2016 vedlegg styresaker Årsplan.pdf
innkalling 31.10.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/innkalling 31.10.16.pdfinnkalling 31.10.16.pdf
sak 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16.pdfsak 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16.pdf
sak 52-2016 Virksomhetsrapportering pr 30 09 16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 52-2016 Virksomhetsrapportering pr 30 09 16.pdfsak 52-2016 Virksomhetsrapportering pr 30 09 16.pdf
sak 53-2016 Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 53-2016 Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober 2016.pdfsak 53-2016 Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober 2016.pdf
sak 53-2016 vedlegg Akkumulert risikovurdering i Pasientreiser ANS okt 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 53-2016 vedlegg Akkumulert risikovurdering i Pasientreiser ANS okt 2016.pdfsak 53-2016 vedlegg Akkumulert risikovurdering i Pasientreiser ANS okt 2016.pdf

Fant du det du lette etter?