HELSENORGE

Styremøte 31.10.16

​Saker fra styremøte 31.10.16

innkalling 31.10.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/innkalling 31.10.16.pdfinnkalling 31.10.16.pdfpdf277104
sak 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16.pdfsak 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16.pdfpdf194697
sak 52-2016 Virksomhetsrapportering pr 30 09 16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 52-2016 Virksomhetsrapportering pr 30 09 16.pdfsak 52-2016 Virksomhetsrapportering pr 30 09 16.pdfpdf591925
sak 53-2016 Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 53-2016 Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober 2016.pdfsak 53-2016 Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober 2016.pdfpdf150217
sak 53-2016 vedlegg Akkumulert risikovurdering i Pasientreiser ANS okt 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 53-2016 vedlegg Akkumulert risikovurdering i Pasientreiser ANS okt 2016.pdfsak 53-2016 vedlegg Akkumulert risikovurdering i Pasientreiser ANS okt 2016.pdfpdf189211
sak 54-2016 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 54-2016 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfsak 54-2016 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfpdf156795
sak 54-2016 vedlegg Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 54-2016 vedlegg Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfsak 54-2016 vedlegg Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2016.pdfpdf175427
sak 55-2016 Organisering RuR - oppfølging av felles RHF-styresak.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 55-2016 Organisering RuR - oppfølging av felles RHF-styresak.pdfsak 55-2016 Organisering RuR - oppfølging av felles RHF-styresak.pdfpdf129718
sak 56-2016 Budsjettestimat 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 56-2016 Budsjettestimat 2017.pdfsak 56-2016 Budsjettestimat 2017.pdfpdf166859
Sak 57-2016 Drifts- og videreutviklingsavtaler i ny teknisk løsning RuR.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/Sak 57-2016 Drifts- og videreutviklingsavtaler i ny teknisk løsning RuR.pdfSak 57-2016 Drifts- og videreutviklingsavtaler i ny teknisk løsning RuR.pdfpdf162474
sak 58-2016 Mine pasientreiser status.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 58-2016 Mine pasientreiser status.pdfsak 58-2016 Mine pasientreiser status.pdfpdf238112
sak 59-2016 styresaker Årsplan.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 59-2016 styresaker Årsplan.pdfsak 59-2016 styresaker Årsplan.pdfpdf113667
sak 59-2016 vedlegg styresaker Årsplan.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2016/Styremøte 31.10.16/sak 59-2016 vedlegg styresaker Årsplan.pdfsak 59-2016 vedlegg styresaker Årsplan.pdfpdf30538

Fant du det du lette etter?