HELSENORGE

Styremøte 07.06.17

​Styremøte 07.06.17

administrerende direktørs orientering.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/administrerende direktørs orientering.pdfadministrerende direktørs orientering.pdfpdf82931
Innkalling 07.06.17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/Innkalling 07.06.17.pdfInnkalling 07.06.17.pdfpdf125480
sak 05-2017 personvern oppdatert.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 05-2017 personvern oppdatert.pdfsak 05-2017 personvern oppdatert.pdfpdf174028
sak 05-2017 Vedlegg 1 - begrepsavklaring.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 05-2017 Vedlegg 1 - begrepsavklaring.pdfsak 05-2017 Vedlegg 1 - begrepsavklaring.pdfpdf104981
sak 05-2017 Vedlegg 2 - handlingsplan.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 05-2017 Vedlegg 2 - handlingsplan.pdfsak 05-2017 Vedlegg 2 - handlingsplan.pdfpdf85148
sak 09-2017 Årsrapport 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 09-2017 Årsrapport 2016.pdfsak 09-2017 Årsrapport 2016.pdfpdf150427
sak 12-2017 protokoll 04.05. Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 12-2017 protokoll 04.05. Pasientreiser HF.pdfsak 12-2017 protokoll 04.05. Pasientreiser HF.pdfpdf217594
sak 13-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 30 04 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 13-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 30 04 17.pdfsak 13-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 30 04 17.pdfpdf658190
Sak 13-2017 Virksomhetsrapport per 30 04.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/Sak 13-2017 Virksomhetsrapport per 30 04.pdfSak 13-2017 Virksomhetsrapport per 30 04.pdfpdf167067
sak 14- 2017 plan for virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 14- 2017 plan for virksomhetsoverdragelse.pdfsak 14- 2017 plan for virksomhetsoverdragelse.pdfpdf264317
sak 14-2017 vedlegg Utkast milepælsplan og aktiviteter virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 14-2017 vedlegg Utkast milepælsplan og aktiviteter virksomhetsoverdragelse.pdfsak 14-2017 vedlegg Utkast milepælsplan og aktiviteter virksomhetsoverdragelse.pdfpdf96378
sak 15-2017 mandat for utredning RmR.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 15-2017 mandat for utredning RmR.pdfsak 15-2017 mandat for utredning RmR.pdfpdf147173
sak 15-2017 vedlegg Mandat - utredning kvalitet og effektivitestiltak RmR.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 15-2017 vedlegg Mandat - utredning kvalitet og effektivitestiltak RmR.pdfsak 15-2017 vedlegg Mandat - utredning kvalitet og effektivitestiltak RmR.pdfpdf277287
sak 16-2017 Prosjekt samkjøring.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 16-2017 Prosjekt samkjøring.pdfsak 16-2017 Prosjekt samkjøring.pdfpdf177404
sak 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF.pdfsak 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF.pdfpdf304612
sak 19-2017 revidert instruks internrevisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 19-2017 revidert instruks internrevisjon.pdfsak 19-2017 revidert instruks internrevisjon.pdfpdf110340
sak 19-2017 vedlegg revidert instruks internrevisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 19-2017 vedlegg revidert instruks internrevisjon.pdfsak 19-2017 vedlegg revidert instruks internrevisjon.pdfpdf153060
sak 20-2017 Årsplan styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 20-2017 Årsplan styresaker.pdfsak 20-2017 Årsplan styresaker.pdfpdf103421
sak 20-2017 vedlegg Årsplan for styresaker oppdatert.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 07.06.17/sak 20-2017 vedlegg Årsplan for styresaker oppdatert.pdfsak 20-2017 vedlegg Årsplan for styresaker oppdatert.pdfpdf35409

Fant du det du lette etter?