Styremøte 11.12.17

Sak 46-2017 vedlegg Brukerundersøkelser 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 46-2017 vedlegg Brukerundersøkelser 2017.pdfSak 46-2017 vedlegg Brukerundersøkelser 2017.pdf
Sak 47-2017 Årlig statusrapportering til AD-møtet.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 47-2017 Årlig statusrapportering til AD-møtet.pdfSak 47-2017 Årlig statusrapportering til AD-møtet.pdf
Sak 47-2017 vedlegg sak AD møte 18 12 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 47-2017 vedlegg sak AD møte 18 12 17.pdfSak 47-2017 vedlegg sak AD møte 18 12 17.pdf
sak 48-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 48-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfsak 48-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdf
Sak 48-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 301117.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 48-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 301117.pdfSak 48-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 301117.pdf
sak 49-2017 revisjon av sla-avtalen med de fire rhf-ene.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 49-2017 revisjon av sla-avtalen med de fire rhf-ene.pdfsak 49-2017 revisjon av sla-avtalen med de fire rhf-ene.pdf
sak 49-2017 vedlegg ny SLA avtale.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 49-2017 vedlegg ny SLA avtale.pdfsak 49-2017 vedlegg ny SLA avtale.pdf
sak 49-2017 vedlegg SLA avtalens vedlegg 2 Mandat samarbeidsforum.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 49-2017 vedlegg SLA avtalens vedlegg 2 Mandat samarbeidsforum.pdfsak 49-2017 vedlegg SLA avtalens vedlegg 2 Mandat samarbeidsforum.pdf
sak 49-2017 vedlegg SLA-avtalens vedlegg 1.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 49-2017 vedlegg SLA-avtalens vedlegg 1.pdfsak 49-2017 vedlegg SLA-avtalens vedlegg 1.pdf
sak 49-2017 vedlegg SLA-avtalens vedlegg 3 tilleggstjenester.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 49-2017 vedlegg SLA-avtalens vedlegg 3 tilleggstjenester.pdfsak 49-2017 vedlegg SLA-avtalens vedlegg 3 tilleggstjenester.pdf
sak 50-2017 Årsplan styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 50-2017 Årsplan styresaker.pdfsak 50-2017 Årsplan styresaker.pdf
sak 50-2017 vedlegg Årsplan for styresaker 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 50-2017 vedlegg Årsplan for styresaker 2018.pdfsak 50-2017 vedlegg Årsplan for styresaker 2018.pdf
Innkalling 11.12.17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Innkalling 11.12.17.pdfInnkalling 11.12.17.pdf
sak 37-2017 protokoll styremøte 30.10.17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 37-2017 protokoll styremøte 30.10.17.pdfsak 37-2017 protokoll styremøte 30.10.17.pdf
sak 38-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapport per 31 10.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 38-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapport per 31 10.pdfsak 38-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapport per 31 10.pdf
Sak 38-2017 Virksomhetsrapport per 31 10.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 38-2017 Virksomhetsrapport per 31 10.pdfSak 38-2017 Virksomhetsrapport per 31 10.pdf
Sak 39-2017 Budsjett 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 39-2017 Budsjett 2018.pdfSak 39-2017 Budsjett 2018.pdf
sak 41-2017 Årlig akkumulert risikovurdering av pasientreiseområdet.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 41-2017 Årlig akkumulert risikovurdering av pasientreiseområdet.pdfsak 41-2017 Årlig akkumulert risikovurdering av pasientreiseområdet.pdf
sak 41-2017 vedlegg Prosesskart 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 41-2017 vedlegg Prosesskart 2017.pdfsak 41-2017 vedlegg Prosesskart 2017.pdf
sak 42-2017 Rapport internrevisjonens gjennomgang av kontrollstrategi.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 42-2017 Rapport internrevisjonens gjennomgang av kontrollstrategi.pdfsak 42-2017 Rapport internrevisjonens gjennomgang av kontrollstrategi.pdf
Sak 42-2017 vedlegg Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 42-2017 vedlegg Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1 2017.pdfSak 42-2017 vedlegg Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1 2017.pdf
Sak 42-2017 vedlegg Internrevisjonsrapport revisjon av kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 42-2017 vedlegg Internrevisjonsrapport revisjon av kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon 2017.pdfSak 42-2017 vedlegg Internrevisjonsrapport revisjon av kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon 2017.pdf
sak 43-2017 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 43-2017 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF.pdfsak 43-2017 Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF.pdf
sak 44-2017 Sourcingsmodell for forvaltning og utvikling.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 44-2017 Sourcingsmodell for forvaltning og utvikling.pdfsak 44-2017 Sourcingsmodell for forvaltning og utvikling.pdf
sak 44-2017 vedlegg Sourcingsmodell.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 44-2017 vedlegg Sourcingsmodell.pdfsak 44-2017 vedlegg Sourcingsmodell.pdf
sak 45-2017 vedlegg Avtale om virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/sak 45-2017 vedlegg Avtale om virksomhetsoverdragelse.pdfsak 45-2017 vedlegg Avtale om virksomhetsoverdragelse.pdf
Sak 45-2017 virksomhetsoverdragelse av fire regionale RuR-enheter.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 45-2017 virksomhetsoverdragelse av fire regionale RuR-enheter.pdfSak 45-2017 virksomhetsoverdragelse av fire regionale RuR-enheter.pdf
Sak 46-2017 brukerundersøkelser.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/Sak 46-2017 brukerundersøkelser.pdfSak 46-2017 brukerundersøkelser.pdf
administrerende direktørs orientering.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 11.12.17/administrerende direktørs orientering.pdfadministrerende direktørs orientering.pdf

Fant du det du lette etter?