Styremøte 12.09.18

Innkalling 12.09_docx.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Innkalling 12.09_docx.pdfInnkalling 12.09_docx.pdf
sak 36-2018 protokoll styremøter 13.06. og 21.08.18.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/sak 36-2018 protokoll styremøter 13.06. og 21.08.18.pdfsak 36-2018 protokoll styremøter 13.06. og 21.08.18.pdf
Sak 37-2018 vedlegg Midtveisrapportering oppdragsdokument 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Sak 37-2018 vedlegg Midtveisrapportering oppdragsdokument 2018.pdfSak 37-2018 vedlegg Midtveisrapportering oppdragsdokument 2018.pdf
Sak 37-2018 Virksomhetsrapport per 31.7.18.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Sak 37-2018 Virksomhetsrapport per 31.7.18.pdfSak 37-2018 Virksomhetsrapport per 31.7.18.pdf
Sak 38-2018 Ny målstruktur for Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Sak 38-2018 Ny målstruktur for Pasientreiser HF.pdfSak 38-2018 Ny målstruktur for Pasientreiser HF.pdf
sak 39-2018 Status budsjett 2019.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/sak 39-2018 Status budsjett 2019.pdfsak 39-2018 Status budsjett 2019.pdf
sak 40-2018 Datoer for styremøter og årsplan styresaker 2019.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/sak 40-2018 Datoer for styremøter og årsplan styresaker 2019.pdfsak 40-2018 Datoer for styremøter og årsplan styresaker 2019.pdf
Sak 40-2018 Vedlegg _ Årsplan for styresaker 2018 2019.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Sak 40-2018 Vedlegg _ Årsplan for styresaker 2018 2019.pdfSak 40-2018 Vedlegg _ Årsplan for styresaker 2018 2019.pdf
Sak 42-2018 Brukermedvirkning og brukerundersøkelser.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Sak 42-2018 Brukermedvirkning og brukerundersøkelser.pdfSak 42-2018 Brukermedvirkning og brukerundersøkelser.pdf
Sak 43-2018 - Kartlegging av praksis 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Sak 43-2018 - Kartlegging av praksis 2018.pdfSak 43-2018 - Kartlegging av praksis 2018.pdf
sak 44-2018 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/sak 44-2018 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfsak 44-2018 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdf
Sak 44-2018 Vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 300818.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 12.09.18/Sak 44-2018 Vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 300818.pdfSak 44-2018 Vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 300818.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.