Styremøte 31.01.18

sak 04-2018 Aarlig melding 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 04-2018 Aarlig melding 2017.pdfsak 04-2018 Aarlig melding 2017.pdf
Sak 04-2018 ÅMVedlegg 1_Rapportering overordnede styringsbudskap.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/Sak 04-2018 ÅMVedlegg 1_Rapportering overordnede styringsbudskap.pdfSak 04-2018 ÅMVedlegg 1_Rapportering overordnede styringsbudskap.pdf
sak 04-2018 ÅMVedlegg 2_Kostnadsutvikling pasientreiseområdet.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 04-2018 ÅMVedlegg 2_Kostnadsutvikling pasientreiseområdet.pdfsak 04-2018 ÅMVedlegg 2_Kostnadsutvikling pasientreiseområdet.pdf
sak 04-2018 vedlegg Årlig melding 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 04-2018 vedlegg Årlig melding 2017.pdfsak 04-2018 vedlegg Årlig melding 2017.pdf
Sak 05-2018 Styringsindikatorer 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/Sak 05-2018 Styringsindikatorer 2018.pdfSak 05-2018 Styringsindikatorer 2018.pdf
Sak 06-2018 Budsjett 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/Sak 06-2018 Budsjett 2018.pdfSak 06-2018 Budsjett 2018.pdf
sak 07-2018 Gjennomgang av internkontroll i 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 07-2018 Gjennomgang av internkontroll i 2018.pdfsak 07-2018 Gjennomgang av internkontroll i 2018.pdf
sak 08-2018 arbeidet med personvern.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 08-2018 arbeidet med personvern.pdfsak 08-2018 arbeidet med personvern.pdf
sak 08-2018 vedlegg Oppdatert handlingsplan oppfølging, personvern.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 08-2018 vedlegg Oppdatert handlingsplan oppfølging, personvern.pdfsak 08-2018 vedlegg Oppdatert handlingsplan oppfølging, personvern.pdf
sak 08-2018 vedlegg rapport Bouvet.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 08-2018 vedlegg rapport Bouvet.pdfsak 08-2018 vedlegg rapport Bouvet.pdf
sak 09-2018 Halvårlig driftsmøte SLA høsten 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 09-2018 Halvårlig driftsmøte SLA høsten 2017.pdfsak 09-2018 Halvårlig driftsmøte SLA høsten 2017.pdf
sak 09-2018 vedlegg.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 09-2018 vedlegg.pdfsak 09-2018 vedlegg.pdf
sak 11-2018 Aarsplan styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 11-2018 Aarsplan styresaker.pdfsak 11-2018 Aarsplan styresaker.pdf
sak 11-2018 vedlegg Årsplan 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 11-2018 vedlegg Årsplan 2018.pdfsak 11-2018 vedlegg Årsplan 2018.pdf
administrerende direktørs orientering.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/administrerende direktørs orientering.pdfadministrerende direktørs orientering.pdf
Innkalling 31.01.18.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/Innkalling 31.01.18.pdfInnkalling 31.01.18.pdf
sak 01-2018 protokoll styremøte 11.12.17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 01-2018 protokoll styremøte 11.12.17.pdfsak 01-2018 protokoll styremøte 11.12.17.pdf
sak 02-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapport per 31 12 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 02-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapport per 31 12 17.pdfsak 02-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapport per 31 12 17.pdf
Sak 02-2017 Virksomhetsrapport per 31 12 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/Sak 02-2017 Virksomhetsrapport per 31 12 17.pdfSak 02-2017 Virksomhetsrapport per 31 12 17.pdf
sak 03-2018 Aarsrapport 2017 og revisjonsplan 2018 internrevisjonen Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 03-2018 Aarsrapport 2017 og revisjonsplan 2018 internrevisjonen Pasientreiser HF.pdfsak 03-2018 Aarsrapport 2017 og revisjonsplan 2018 internrevisjonen Pasientreiser HF.pdf
sak 03-2018 vedlegg Aarsrapport 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 03-2018 vedlegg Aarsrapport 2017.pdfsak 03-2018 vedlegg Aarsrapport 2017.pdf
sak 03-2018 vedlegg Utkast revisjonsplan Internrev.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2018/Styremøte 31.01.18/sak 03-2018 vedlegg Utkast revisjonsplan Internrev.pdfsak 03-2018 vedlegg Utkast revisjonsplan Internrev.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.