HELSENORGE

Våre oppgaver

Pasientreiser HF skal bidra til en enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise.

Foto: Birgitte Sjøberg / Pasientreiser HF

I Pasientreiser HF jobber vi nasjonalt og utvikler tjenester for hele Norges befolkning. Vi har høyt kvalifiserte fagmiljøer med dyktige og engasjerte medarbeidere. 

Formålet med pasientreiseordningen er at reiseutgiftene ikke skal være til hinder for at pasienten kan motta nødvendig undersøkelse eller behandling.

Vi i Pasientreiser HF:

  • har forvaltningsansvar og ivaretar oppgaver knyttet til reiser som pasienten har organisert selv og søker om dekning for i etterkant 
  • har systemeierskap for telefoni-, saksbehandlings- og bestillingssystemer som brukes på pasientreiseområdet
  • skal sørge for forvaltning og utvikling av IKT-løsninger for pasientreiseområdet
  • er et faglig kompetansesenter, og yter juridisk ekspertise, driver opplæring i regelverk og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis
  • ivaretar redaktøransvaret for nettstedet pasientreiser.no, og er ansvarlig for informasjon om pasientreiser på helsenorge.no
Fant du det du lette etter?