HELSENORGE

Våre oppgaver

Pasientreiser HF skal bidra til en enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise.

Foto: Birgitte Sjøberg / Pasientreiser HF

Formålet med pasientreiseordningen er at reiseutgiftene ikke skal være til hinder for at pasienten kan motta nødvendig undersøkelse eller behandling.

Vi i Pasientreiser HF

  • har forvaltningsansvar og ivaretar oppgaver knyttet til reiser som pasienten har organisert selv og søker om dekning for i etterkant 
  • har systemeierskap for telefoni-, saksbehandlings- og bestillingssystemer som brukes på pasientreiseområdet
  • skal sørge for forvaltning og utvikling av IKT-løsninger for pasientreiseområdet
  • er et faglig kompetansesenter, og yter juridisk ekspertise, driver opplæring i regelverk og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis
  • ivaretar redaktøransvaret for nettstedet pasientreiser.no, og er ansvarlig for informasjon om pasientreiser på helsenorge.no
Fant du det du lette etter?