HELSENORGE

Region Helse Midt-Norge

I Helse Midt-Norge er det tre helseforetak og tre pasientreisekontor. Kontorene ligger i Ålesund, Orkdal og Levanger. 


​Pasientreiser Nord-Trøndelag

Pasientreisekontoret i Levanger ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nord-Trøndelag. 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 74 09 84 81
E-post: pasientreiser@hnt.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 333, 7601 Levanger

Reiser med r​ekvisisjon​

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. ​

​Pasientreiser Møre og Romsdal

Pasientreisekontoret i Møre og Romsdal ligger i Ålesund og ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Møre og Romsdal. 

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515​
Faks: 70 16 77 01
E-post: pasientre​iser@helse-mr.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund sykehus, 6026 Ålesund

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen innen kl. 13 fredagen før.

Pasientreiser St. Olavs Hospital

Pasientreisekontoret til St. Olavs Hospital ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Sør-Trøndelag.​

​Åpningstider​

Mandag-fredag kl. 08.00 - 17.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 73553171
E-post: pasientreiser@stolav.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

​ 

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussene på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?