HELSENORGE

Region Helse Vest

I Helse Vest er det fire helseføretak og fire pasientreisekontor. Desse ligg i Førde, Haugesund, Stavanger og Bergen.

Pasientreiser Helse Bergen

Pasientreisekontoret i Bergen tek hand om pasientreiser for Helse Bergen HF.

Opningstider

Måndag–fredag kl. 07.00–19.00

Laurdag kl. 09.00–15.00

Bestill planlagde pasientreiser med rekvisisjon i god tid og seinast kl. 13.00 yrkedagen før avreise.

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 55 97 81 62
E-post: pasientreiser@helse-bergen.no
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Adresse: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, avdeling for pasientreiser, postboks 1400, 5021 Bergen

Pasientreiser Helse Førde

Pasientreisekontoret i Førde tek hand om rekvirerte reiser for Sogn og Fjordane.

Opningstider for behandlarar og transportørar:

Måndag-fredag kl. 07.30-18.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-post: pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Adresse: Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Fonna

Pasientreiser Helse Fonna drives av Helse Fonna HF og har kontor i Haugesund.
Pasientreiser Helse Fonna har ansvar for pasientreiser med drosje, Helseekspress og flybestilling.​​

Informasjon om Helseekspressen mellom Haugesund og Haukeland finn du på helsenorge.no.

Helseekspressen til Bergen må tingast seinast dagen før reisa, og innan kl. 13.00.

Flybestillingar blir bestilt av vår flybestillar igjennom G Travel.

​Opningstider på telefon 05515:

Måndag - fredag: 07.30 - 16.00

Rekvisisjonar som blir lagt inn for reiser som skal gå utanfor vår opningstid, vil gå automatisk til våre underleverandørar.
Utanfor opningstid skal pasient kontakte behandlar for å avklare om det er øyeblikkeleg hjelp.
Behandlar skal avklare øyeblikkeleg transportbehov og rekvirere eventuell transport.
Transportør og behandlar ringer som vanleg 05515, med skjult tasteval.

Kontakt oss:​

Telefon: 05515
Faks: 52 73 26 69
Epost: pasientreiser@helse-fonna.no
Adresse: Møllervegen 22, 5525 Haugesund
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Pasientreiser Helse Stavanger

Pasientreisekontoret i Stavanger tek hand om pasientreiser for Helse Stavanger HF og tilbyr opplæring og teknisk støtte til behandlarar i primærhelsetenesta.

Telefontid måndag - fredag

Flybestilling og reiseplanlegging:  Kl. 08.00 - 15.30
Drosjebestilling og support: Kl. 08.00 - 16.00

Opningstider:

Måndag-fredag: 08.00 - 15.30

Kontakt oss:

Telefon: 05515
Faks: 51 62 64 98
E-post: pasientreiser@sus.no

For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

Reiser med rekvisisjon

Bestill planlagde pasientreiser seinast kl. 13.00 yrkedagen før avreise. Dersom du skal reise på ein måndag, er fristen kl. 13.00 fredagen før.

Les meir om kontoret på sjukehuset si heimeside

​​​

Fant du det du lette etter?