Region Helse Vest

I Helse Vest er det fire helseforetak og fire pasientreisekontor. Disse ligger i Førde, Haugesund, Stavanger og Bergen. 

Pasientreiser Helse Bergen

Pasientreisekontoret i Bergen ivaretar pasientreiser for Helse Bergen HF.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 19.00
Lørdag kl. 09.00 - 15.00

Alle planlagte pasientreiser med rekvisisjon må bestilles i god tid i forkant og senest kl.13.00 virkedagen før avreise. 

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 55 97 81 62
E-post: pasientreiser@helse-bergen.no​ 
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Helse ​Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, avdeling for pasientreiser, postboks 1400, 5021 Bergen

Pasientreiser Helse Førde

Pasientreisekontoret i Førde ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Sogn og Fjordane. 

Åpningstider for behandlere og transportører:

Mandag - fredag kl. 07.30 - 18.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-postadresse: pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Fonna

Pasientreiser Helse Fonna drives av Helse Fonna HF og har kontor i Haugesund.
Pasientreiser Helse Fonna har ansvar for pasientreiser med drosje, Helseekspress og fly.

Informasjon om Helseekspressen mellom Haugesund og Haukeland finn du på helsenorge.no.

Helseekspressen må tingas seinast dagen før innan kl. 13.00.

Opningstider for telefon:

Måndag: 07.00 - 16.30
Tysdag - fredag: 08.30 - 16.30

Opningstider for skranke (i Møllervegen 22, Haugesund):

Ordinær opningstid: 12.00 - 15.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 52 73 26 69
Epost: pasientreiser@helse-fonna.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Møllervegen 22, 5525 Haugesund

Rekvisisjoner som blir lagt inn for reisar som skal gå utenfor vår åpningstid, vil gå automatisk til våre leverandører. Bestilling av fly skal gjøras via telefon eller oppmøte i skranke. Pasient må ta med innkallingsbrev eller sende kopi av dette til Pasientreiser.

Pasientreiser Helse Stavanger

Pasientreisekontoret i Stavanger ivaretar organiseringen av pasientreiser for Helse Stavanger HF, og tilbyr opplæring og teknisk support til behandlere i primærhelsetjenesten. 

Telefontid mandag - fredag

Flybestilling og reiseplanlegging:  Kl. 08.00 - 15.30
Drosjebestilling og support: Kl. 08.00 - 16.00

Åpningstider:

Mandag-fredag: 08.00 - 15.30

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 51 62 64 98
E-post: pasientreiser@sus.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Les mer om kontoret på sykehusets nettside​

Pasientreiser HF, avdeling Førde​​​​

Pasientreiser HF i Førde saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Vest.

Åpningstider for brukerstøtte:

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-postadresse: postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post. 

 

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussene på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?