Region Helse Vest

I Helse Vest er det fire helseforetak og fire pasientreisekontor. Disse ligger i Førde, Haugesund, Stavanger og Bergen. 

Det er Pasientreisekontoret i Førde som behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Vest. 

Pasientreiser Helse Førde

Pasientreisekontoret i Førde saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Vest, og ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Sogn og Fjordane.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 07.30 - 19.00
Fra og med 10. april har brukerstøtte åpent fra kl. 08.00 til 16.00. 

Kontakt oss
Telefon: 05515
E-postadresse: pasientreiser@helse-forde.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Rei​ser med rekvisisjon
Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Pasientreiser Helse Fonna

Pasientreisekontoret i Fonna har kontor i Haugesund, og ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Helse Fonna HF.

Åpningstider
Mandag kl. 07.00 - 16.30
Tirsdag ​- fredag kl. 07.30 - 16.30

Kontakt oss
Telefon: 05515​
Faks: 52 73 26 69
E-post: pasientreiser@helse-fonna.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Helse Fonna HF, Pasientreiser, Postboks 2170, 5504 Haugesund

Reiser med rekvisisjon
Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen​ før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før. 

Pasientreiser Helse Stavanger

Pasientreisekontoret i Stavanger ivaretar organiseringen av reiser for Helse Stavanger HF. Vi tilbyr også opplæring og teknisk support til behandlere i primærhelsetjenesten. 

Åpningstider Ventesone Våland (SUS)
Mandag-fredag kl. 08.30 - 16.00


Telefontid mandag - fredag
Flybestilling og reiseplanlegging:  Kl. 08.00 - 15.30
Drosjebestilling og support: Kl. 08.00 - 16.00
Reiseoppgjør: Kl. 12.00 - 15.00

Kontakt oss
Telefon: 05515
E-post: pasientreiser@sus.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

Reiser med rekvisisjon

Alle planlagte pasientreiser må bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Les mer om kontoret på sykehusets nettside​

Pasientreiser Helse Bergen​​​​

Pasientreisekontoret i Bergen ivaretar pasientreiser for Helse Bergen HF.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 07.00 - 19.00
Lørdag kl. 09.00 - 15.00


Kontakt oss
Telefon: 05515
Faks: 55 97 81 62
E-post: pasientreiser@helse-bergen.no

For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse: Helse ​Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, avdeling for pasientreiser, postboks 1400, 5021 Bergen