Region Helse Vest

I Helse Vest er det fire helseføretak og fire pasientreisekontor. Desse ligg i Førde, Haugesund, Stavanger og Bergen.

Pasientreiser Helse Bergen

Pasientreisekontoret i Bergen tek hand om pasientreiser for Helse Bergen HF.

Opningstider
Måndag–fredag kl. 07.00–19.00
Laurdag kl. 09.00–15.00

Bestill planlagde pasientreiser med rekvisisjon i god tid og seinast kl. 13.00 yrkedagen før avreise.


Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 55 97 81 62
E-post: pasientreiser@helse-bergen.no​ 
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Adresse: Helse ​Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, avdeling for pasientreiser, postboks 1400, 5021 Bergen

Pasientreiser Helse Førde

Pasientreisekontoret i Førde tek hand om rekvirerte reiser for Sogn og Fjordane. 

Opningstider for behandlarar og transportørar:
Måndag-fredag kl. 07.30-18.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-postadresse: pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Adresse: Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Fonna

Pasientreiser Helse Fonna er leia av Helse Fonna HF, som har kontor i Haugesund.
Pasientreiser Helse Fonna tek hand om pasientreiser med drosje, Helseekspresse og fly.

Informasjon om Helseekspressen mellom Haugesund og Haukeland finn du på helsenorge.no.

Helseekspressen må tingast seinast dagen før reisa, og innan kl. 13.00.

Opningstider på telefon:

Måndag: 07.00 - 16.30
Tysdag - fredag: 08.30 - 16.30

Opningstider for skranke (i Møllervegen 22, Haugesund):

Ordinær opningstid: 12.00 - 15.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 52 73 26 69
Epost: pasientreiser@helse-fonna.no
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Adresse: Møllervegen 22, 5525 Haugesund

Rekvisisjoner som blir lagt inn for reisar som skal gå utenfor vår åpningstid, vil gå automatisk til våre leverandører. Bestilling av fly skal gjøras via telefon eller oppmøte i skranke. Pasient må ta med innkallingsbrev eller sende kopi av dette til Pasientreiser.

Pasientreiser Helse Stavanger

Pasientreisekontoret i Stavanger tek hand om pasientreiser for Helse Stavanger HF og tilbyr opplæring og teknisk støtte til behandlare i primærhelsetenesta.

Telefontid måndag - fredag

Flybestilling og reiseplanlegging:  Kl. 08.00 - 15.30
Drosjebestilling og support: Kl. 08.00 - 16.00

Opningstider:

Måndag-fredag: 08.00 - 15.30

Kontakt oss

Telefon: 05515
Faks: 51 62 64 98
E-post: pasientreiser@sus.no
For å unngå at personopplysingar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysingar på e-post.

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

Reiser med rekvisisjon

Bestill planlagde pasientreiser seinast kl. 13.00 yrkedagen før avreise. Dersom du skal reise på ein måndag, er fristen kl. 13.00 fredagen før.

Les meir om kontoret på sjukehuset si heimeside​

Pasientreiser HF, avdeling Førde​​​​

Pasientreiser HF i Førde handsamar søknader frå brukarar i Helse Vest om dekning av reiseutgifter.

Opningstider for brukarstøtte:

Måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Kontakt oss

Telefon: 05515
E-postadresse: postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysningar kjem i hendene på uvedkomande må du ikkje sende personopplysningar via e-post. 

 

Finn rutetidene for helseekspressane og helsebussane på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?