Pasienten har trafikale behov for rekvirert reise

Når pasienten ønsker rekvirert reise av trafikale eller private årsaker, skal ikke du som helsepersonell rekvirere reisen.

​Er det trafikale årsaker til at pasienten har behov for rekvirert reise på hele eller deler av reisen?
Helsepersonell skal ikke vurdere om det går offentlig transport på strekningen, eller rekvirere transport av trafikale årsaker. Pasienten må ringe Pasientreiser på telefon 05515 for hjelp til planlegging og gjennomføring av slike reiser.

Er det private grunner til at pasienten ikke kan gjennomføre reisen?

  • Kan for eksempel pasienten ikke gjennomføre reisen fordi han ikke har penger?
    Pasienten har ikke rett på rekvirert reise når han ikke har penger til å legge ut for transport selv. En pasient som har rett på rekvirert reise, men som ikke kan betale egenandelen, fritas ikke fra plikten til å betale egenandel. I slike tilfeller kan Pasientreiser eller transportør fakturere pasienten i etterkant. 

    Pasienten kan ringe Pasientreiser på telefon 05515 for veiledning.

  • Er pasienten ruset?
    Rus er ikke alene en helsemessig årsak til å få rekvirert transport. 

    Pasienten kan ringe Pasientreiser på telefon 915 05 515 for veiledning.
Bruker du som rekvirent lang tid på å diskutere med pasienten, kan du henvise pasienten til å ringe Pasientreiser på telefon 05515 for veiledning.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.