HELSENORGE

Styremøte 13.09.17

sak 21-2017 protokoll 27.06.17 avviklingsstyret Pasientreiser ANS.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 21-2017 protokoll 27.06.17 avviklingsstyret Pasientreiser ANS.pdfsak 21-2017 protokoll 27.06.17 avviklingsstyret Pasientreiser ANS.pdfpdf131336
sak 22-2017 vedlegg Midtveisrapportering oppdragsdokument 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 22-2017 vedlegg Midtveisrapportering oppdragsdokument 2017.pdfsak 22-2017 vedlegg Midtveisrapportering oppdragsdokument 2017.pdfpdf154636
sak 22-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 31 08.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 22-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 31 08.pdfsak 22-2017 Vedlegg Utvidet virksomhetsrapportering per 31 08.pdfpdf692549
Sak 22-2017 Virksomhetsrapport per 31 08.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/Sak 22-2017 Virksomhetsrapport per 31 08.pdfSak 22-2017 Virksomhetsrapport per 31 08.pdfpdf167489
Sak 23-2017 Oppfølgning av styresak 05-2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/Sak 23-2017 Oppfølgning av styresak 05-2017.pdfSak 23-2017 Oppfølgning av styresak 05-2017.pdfpdf182946
sak 23-2017 vedlegg- handlingsplan oppdatert.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 23-2017 vedlegg- handlingsplan oppdatert.pdfsak 23-2017 vedlegg- handlingsplan oppdatert.pdfpdf85366
sak 25-2017 Status budsjett 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 25-2017 Status budsjett 2018.pdfsak 25-2017 Status budsjett 2018.pdfpdf233402
sak 26-2017 Datoer for styremøter og årsplan styresaker 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 26-2017 Datoer for styremøter og årsplan styresaker 2018.pdfsak 26-2017 Datoer for styremøter og årsplan styresaker 2018.pdfpdf115967
sak 26-2017 vedlegg Årsplan for styresaker 2018.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 26-2017 vedlegg Årsplan for styresaker 2018.pdfsak 26-2017 vedlegg Årsplan for styresaker 2018.pdfpdf41500
sak 27-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 27-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfsak 27-2017 Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker.pdfpdf144117
Sak 27-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 310817 fjernet siste side.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/Sak 27-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 310817 fjernet siste side.pdfSak 27-2017 vedlegg Status og oppfølging av styrevedtak tom 310817 fjernet siste side.pdfpdf121456
sak 28- 2017 Status virksomhetsoverdragelse RUR.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 28- 2017 Status virksomhetsoverdragelse RUR.pdfsak 28- 2017 Status virksomhetsoverdragelse RUR.pdfpdf171028
Innkalling 13.09.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/Innkalling 13.09.pdfInnkalling 13.09.pdfpdf125687
sak 21-2017 protokoll 07.06 og 27.06.17 Pasientreiser HF.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 13.09.17/sak 21-2017 protokoll 07.06 og 27.06.17 Pasientreiser HF.pdfsak 21-2017 protokoll 07.06 og 27.06.17 Pasientreiser HF.pdfpdf232765

Fant du det du lette etter?