Styremøte 26.01.17

sak 03-2017 Årlig melding 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 03-2017 Årlig melding 2016.pdfsak 03-2017 Årlig melding 2016.pdf
sak 03-2017 vedlegg Årlig melding.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 03-2017 vedlegg Årlig melding.pdfsak 03-2017 vedlegg Årlig melding.pdf
sak 04- 2017 Årsrapport 2016 internrevisjon.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 04- 2017 Årsrapport 2016 internrevisjon.pdfsak 04- 2017 Årsrapport 2016 internrevisjon.pdf
sak 04-2017 vedlegg Årsrapport 2016_Pasientreiser ANS.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 04-2017 vedlegg Årsrapport 2016_Pasientreiser ANS.pdfsak 04-2017 vedlegg Årsrapport 2016_Pasientreiser ANS.pdf
sak 05-2017 styringsindikatorer 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 05-2017 styringsindikatorer 2017.pdfsak 05-2017 styringsindikatorer 2017.pdf
Sak 06-2016 Budsjett 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/Sak 06-2016 Budsjett 2017.pdfSak 06-2016 Budsjett 2017.pdf
sak 07-2017 Sluttrapport Mine pasientreiser.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 07-2017 Sluttrapport Mine pasientreiser.pdfsak 07-2017 Sluttrapport Mine pasientreiser.pdf
sak 07-2017 vedlegg Sluttrapport Mine pasientreiser v1 0.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 07-2017 vedlegg Sluttrapport Mine pasientreiser v1 0.pdfsak 07-2017 vedlegg Sluttrapport Mine pasientreiser v1 0.pdf
sak 08-2017 Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2 halvår 2016 og plan for 2017.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 08-2017 Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2 halvår 2016 og plan for 2017.pdfsak 08-2017 Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2 halvår 2016 og plan for 2017.pdf
sak 09-2017 Halvårlig driftsmøte SLA høsten 2016.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 09-2017 Halvårlig driftsmøte SLA høsten 2016.pdfsak 09-2017 Halvårlig driftsmøte SLA høsten 2016.pdf
Sak 10-2017 Utlevering av opplysninger til utlandet.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/Sak 10-2017 Utlevering av opplysninger til utlandet.pdfSak 10-2017 Utlevering av opplysninger til utlandet.pdf
sak 11-2017 Årsplan styresaker.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 11-2017 Årsplan styresaker.pdfsak 11-2017 Årsplan styresaker.pdf
sak 11-2017 vedlegg Årsplan for styresaker (2).pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 11-2017 vedlegg Årsplan for styresaker (2).pdfsak 11-2017 vedlegg Årsplan for styresaker (2).pdf
administrerende direktørs orientering.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/administrerende direktørs orientering.pdfadministrerende direktørs orientering.pdf
innkalling 26 01 17.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/innkalling 26 01 17.pdfinnkalling 26 01 17.pdf
sak 01-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8.12.16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 01-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8.12.16.pdfsak 01-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8.12.16.pdf
sak 02-2017 Virksomhetsrapportering pr 31 12 16.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 02-2017 Virksomhetsrapportering pr 31 12 16.pdfsak 02-2017 Virksomhetsrapportering pr 31 12 16.pdf
sak 09-2017 vedlegg protokoll.pdfhttps://pasientreiser.no/Documents/Styresaker/Styresaker 2017/Styremøte 26.01.17/sak 09-2017 vedlegg protokoll.pdfsak 09-2017 vedlegg protokoll.pdf

Fant du det du lette etter?