HELSENORGE

Huskeliste for transportører

Det er utarbeidet en huskeliste for transportører, som skal bidra til at pasienten får den behandlingen han eller hun har rett på i forbindelse med pasientreiser.

 • Transportører skal kreve inn egenandel fra pasienter som ikke har frikort eller fritaksgrunn. For transportører med avtale vil beløpet vises i taksameteret. 

 • Transportører skal alltid gi pasienter kvittering for betalt egenandel, hvis pasientene ønsker det.

 • ​Alle egenandeler for pasientreiser blir automatisk registrert hos Helfo, og pasienten vil motta frikort i posten når egenandelstaket er nådd.

 • Alle egenandeler innrapporteres, også der pasientenes egenandeler dekker hele turens kostnad.

 • I spesielle situasjoner kan pasienten ha papirrekvisisjon. 

 • Turer som ikke er bestilt elektronisk meldes inn til pasientreisekontoret i etterkant.

Husk også:

 • Å være uniformert og ha synlig legitimasjon.

 • At transportører har taushetsplikt.​

 • Å hjelpe pasientene inn og ut av kjøretøyet.

 • Å hjelpe med å sikre bagasje, hjelpemidler og lignende.

 • Å påse at alle pasienter til enhver tid er forsvarlig sikret.

 • Å melde avvik tjenestevei.

Ved spørsmål om pasientreiser, ta kontakt med det lokale pasientreisekontoret på telefon ​05515.​

Fant du det du lette etter?