Helsenorge

Systeminformasjon

En ny systemløsning for pasientreiser skal innføres i 2021.

Dagens systemløsning for planlegging av rekvirerte pasientreiser (NISSY) gir ikke reiseplanleggerne (pasientreisekontoret) tilstrekkelig støtte i reiseplanleggingen, som i dag er en manuell prosess. Et nytt system for planlegging av rekvirerte pasientreiser skal derfor tas i bruk i 2021.

Det er kun pasientreisekontorene som skal bruke det nye planleggingssystemet, og behandlere skal fremdeles rekvirere reiser i NISSY. Det nye systemet vil automatisere og effektivisere planleggingen av pasientreiser. Systemet kan identifisere turer som er egnet til samkjøring, og bidra til å optimalisere kjøreruter ut i fra geografi, pasientens behov og kjøretøyenes kapasitet. Kjøreruter som automatisk lages av systemet vil kvalitetssikres og justeres av reiseplanleggerne ved pasientreisekontorene før de sendes til transportørene.  

Det nye planleggingssystemet skal:

  • gi god systemstøtte for planlegging av kjøreruter
  • bedre beregne tid og distanse i kjøreruter
  • redusere behovet for kommunikasjon via telefon
  • sikre god kvalitet og forutsigbarhet for pasientene

Endringer for transportører

Transportørene vil ikke oppleve store forskjeller fra dagens organisering av pasientreiser. Kjøremønstrene kan bli endret, og det kan bli mer samkjøring. Hente- og leveringstidspunkter vil bli kalkulert mer nøyaktig, og vil dermed være mer presise. Sjåførene vil også kunne kommunisere elektronisk med pasientreisekontoret via meldingsutveksling.

Hver enkelt systemleverandør kan informere om eventuelle endringer i brukerfunksjonaliteten for sjåfører og medarbeidere på sentralen.

Hvis du har spørsmål om funksjoner og innstillinger i systemet du bruker, kan du ta kontakt med leverandøren av taksametertjenester.

Implementering

For å implementere det nye planleggingssystemet, må de eksisterende transportsystemene kunne kommunisere med det nye. For å få til dette, har Pasientreiser endret sin SUTI-selvdeklarasjon (SUTI er en standard for hvordan løsningen kommuniserer med taksameter- og etterbehandlingssystem). Dette er noe systemleverandørene av taksametertjenester er kjent med, og har tilpasset systemene sine til.

Innføring av nytt system

Det nye systemet innføres regionsvis i 2021.

Innføring av nytt system kan by på noen utfordringer i begynnelsen, men Pasientreisers fokus er at alle pasienter skal komme seg til behandling i tide, og blir hentet innen rimelig tid etter behandlingen. 

Pasientreisekontorene vil fortsatt være kontaktpunkt for pasienter, pårørende, behandlere og transportører. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?