Systeminformasjon

En ny systemløsning for pasientreiser står på trappene.

Pasientreisers nye system vil automatisere og effektivisere planleggingen av pasientreiser. Systemet kan identifisere turer som er egnet til samkjøring, og bidra til å optimalisere kjøreruter ut i fra geografi, pasientens behov og kjøretøyenes kapasitet.

Det nye planleggingssystemet skal

  • gi god systemstøtte for planlegging av kjøreruter
  • bedre beregne tid og distanse i kjøreruter
  • redusere behovet for kommunikasjon via telefon
  • sikre god kvalitet og forutsigbarhet for pasientene

Det er kun pasientreisekontorene som skal ta i bruk det nye planleggingssystemet.

Endringer

Transportørene vil ikke oppleve store forskjeller. Kjøremønstrene kan bli endret, og det kan bli mer samkjøring. Bedre elektronisk kommunikasjon mellom pasientreisekontorene og transportørene.

Hver enkelt systemleverandør kan informere om eventuelle endringer i brukerfunksjonaliteten for sjåfører og medarbeidere på sentralen.

Oppstart av nytt system

For å implementere dette planleggingssystemet, må de eksisterende transportsystemene kunne kommunisere med det nye. For å få til dette, har Pasientreiser endret sin SUTI-selvdeklarasjon (SUTI er en standard for hvordan løsningen kommuniserer med taksameter- og etterbehandlingssystem). Dette er noe systemleverandørene av taksametertjenester er kjent med, og har tilpasset systemene sine til.

Innføring av nytt system

Det nye systemet innføres regionsvis. Oppstart er i Helse Midt-Norge i september 2019. De andre helseregionene tar i bruk systemet frem mot sommeren 2020.

Det kan oppstå noen utfordringer i begynnelsen. Pasientreisers fokus er at alle pasienter skal komme seg til behandling i tide, og blir hentet innen rimelig tid etter behandlingen.

Hvis du har spørsmål om funksjoner og innstillinger i systemet du bruker, kan du ta kontakt med leverandøren av taksametertjenester.

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser hvis du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.