HELSENORGE

Ny planleggings- og optimaliseringsløsning

Dagens systemløsning for planlegging av rekvirerte pasientreiser (NISSY) er mangelfullt når det kommer til automatisert planlegging. Derfor har det over lang tid vært arbeidet med en ny løsning som skulle utbedre dette for pasientreisekontorene. 

Systemet skulle bidra til at oppgaver som gjøres manuelt i dag, i større grad kunne automatiseres.

Ved at planleggingsprosessen ble optimalisert, kunne ressurser utnyttes bedre, og brukes på andre oppgaver.

Etter å ha jobbet med utvikling og testing av en ny løsning over lang tid, er prosjektet nå avsluttet: Pasientreisers prosjekt for nytt planleggingssystem avsluttes

Beslutningen om å avslutte prosjektet ble tatt fordi det selv etter lang tids utvikling og testing, ikke er oppnådd ønsket resultat når det gjelder automatisert planlegging, og det var dette som skulle ført til økt effektivisering av ordningen.

Pasientreiser fortsetter å bruke dagens system, og behandlere skal fremdeles rekvirere reiser i NISSY. Pasientene får dermed de rekvirerte reisene sine på samme måte som i dag, og vil ikke merke noen forandring.Fant du det du lette etter?