Helsenorge

Veileder for pasienttransport

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en veileder for transport av pasienter under koronasituasjonen.

 • Rekvirent bør opplyse om hvilke smitteverntiltak som bør iverksettes før og under transporten.​​
 • Pasienten har ansvar for å følge gjeldende smittevernråd, som å ha på munnbind.
 • Sjåføren bør bistå pasient/bruker og ledsagere slik at de kan følge gjeldende smittevernråd.
 • Transportselskapet har ansvaret for å gi nødvendig opplæring og tilrettelegging for at smittevernrådene kan følges av sjåfør og pasient, før, under og etter transport.
 • Transportselskapet følger ordinære rutiner for transport av brukere basert på opplysninger fra rekvirent.

​Transport av pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19  
 • ​Transportselskapet og sjåfør følger ordinære rutiner for transport. Følg kommunens råd om munnbind og avstand mellom sjåfør og brukere/ledsagere


​Transport av pasient/bruker med mistenkt eller bekreftet covid-19

 • En pasient/bruker med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager.
 • Hvis mulig, bør transport utsettes. Dersom transport ikke kan utsettes, bør transport og nødvendige forhåndsregler avklares i samråd med helsetjenesten (sykehus/kommunal helsetjeneste/private helseaktører) i forkant.  
 • Uavhengig av vaksinasjonsstatus hos sjåfør, bør sjåfør ha på munnbind under hele transportetappen.
 • Pasient/bruker skal ha på munnbind med mindre dette er kontraindisert av medisinske årsaker.  Pasient/bruker og eventuelt ledsager tar på munnbind før de setter seg inn i kjøretøyet. Munnbindet tas av etter at pasient/bruker og eventuelt ledsager har gått ut av kjøretøyet.
 • Det anbefales avstand mellom sjåfør og pasient/bruker.

Fant du det du lette etter?